- Aktualności -

25 listopada 2021

Sąd uchylił środek zapobiegawczy wobec Klienta KKZ

W dniu 10 listopada 2021 r. odbyła się kolejna rozprawa w skomplikowanej sprawie z obszaru prawa karnego i rodzinnego, w której jednym z pełnomocników Klienta jest adw. Karolina Kulikowska – Siewruk, Szef Praktyki Prawa Rodzinnego. Na skutek złożonego wniosku przygotowanego przez zespół prawników, w tym mec. Kulikowską – Siewruk, Sąd I Instancji przychylając się do argumentacji pełnomocników, uchylił środek zapobiegawczy orzeczony wobec klienta – ojca dwójki dzieci.

Środki zapobiegawcze polegające m.in. na całkowitym zakazie kontaktowania się ojca z dziećmi, zastosowane zostały na mocy postanowienia prokuratora, wydanego w postępowaniu przygotowawczym. Przez okres prawie 3 lat ojciec, Klient naszej kancelarii, pozbawiony był jakiejkolwiek możliwości kontaktu z dziećmi, wówczas 3 i 4 -letnimi córkami.

W toczącym się postępowaniu dwukrotnie odmówiono uchylenia zastosowanych środków zapobiegawczych. Tym bardziej cieszy fakt, że ww. wniosek spotkał się z przychylnością Sądu I Instancji, a nasz Klient będzie miał nareszcie możliwość odbudowania relacji z własnymi dziećmi, które dotychczas znajdowały się pod wyłączną opieką matki.

Postanowienie jest nieprawomocne.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone