- Usługi -

Audyty śledcze

W zakresie audytów nasi prawnicy  ściśle współpracują
z renomowaną firmą Fraud Control Sp. z o. o.

Wspólnie pomogliśmy wielu podmiotom gospodarczym
zaoszczędzić lub odzyskać setki milionów zł wynikających
z nadużyć lub nieefektywności zakupowych. Świadczymy
usługi dla firm z wielu branż w tym dla: firm sektora
zbrojeniowego, sieci hoteli, developerów, sieci supermarketów,
przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego,
przemysłowego i wielu innych.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie
w zakresie wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom
gospodarczym oraz implementacji automatycznych
systemów kontroli zdobywane zarówno w Polsce
(tzw. Wielka Piątka: PWC oraz  Deloitte & Touche)
jak i na świecie (m.in. misja ONZ w Kosowie).
Prowadzili także liczne szkolenia
dla funkcjonariuszy CBŚ oraz CBA.

Naszym Klientom wspólnie oferujemy:

 • Audyty wewnętrzne i śledcze, mające na celu wykrycie nadużyć
  gospodarczych lub strat wynikających z niedopełnienia obowiązków pracowniczych.
 • Analizę ryzyka nadużyć, mające na celu zdefiniowanie obszarów zagrożeń
  związanych z nadużyciami oraz opracowanie i wdrożenie procedur zapobiegawczych.
 • Optymalizację procesów zakupowych, przy wykorzystaniu metodologii
  „Strategic Sourcing”, mającej na celu zidentyfikowanie nieefektywności zakupowych.
  Celem jest analiza i wdrożenie nowych procedur zakupowych.
 • Informatykę śledczą (wraz z odtwarzaniem danych
  z dysków twardych).
  Dzięki temu w procesie audytu można analizować
  również te dane, które zostały skasowane z dysków twardych.
 • Analizę danych przy wykorzystaniu technik data mining
  (dla celów audytu i innych). Komputerowa analiza pozwala
  efektywnie przetwarzać i analizować duże ilości danych.
 • Automatyzację procesów kontroli. Projektujemy rozwiązania
  informatyczno-organizacyjne mające na celu optymalizację
  kontroli wewnętrznej.
 • Doradztwo przy organizacji działów kontroli wewnętrznej.
 • Prowadzenie szkoleń z ww. tematów;

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres audytu wewnętrznego:

 • analiza dostawców towarów i usług;
 • analiza kwot wydatkowanych na zakupy towarów i usług;
 • określenie tzw. „red flags” tj. transakcji budzących wątpliwości;
 • identyfikacja potencjalnych tzw. firm „fasadowych”;
 • ustalenie potencjalnych powiązań pomiędzy dostawcami towarów
  i usług a pracownikami (ustalenie innych powiązań);
 • tam gdzie to możliwe porównanie cen dostawców i usługodawców
  z cenami rynkowymi;
 • szczegółowa analiza wydatków z kart kredytowych (o ile istnieją);
 • analiza kosztów firm doradczych, szkoleniowych i reklamowych;
 • analiza sprzedaży (kalkulacje cen etc.);
 • analiza odpisów dokonanych w pozostałe koszty operacyjne;
 • przeprowadzenie wywiadów z pracownikami;
 • analiza innych obszarów ryzyk zidentyfikowanych podczas Audytu;
 • oszacowanie potencjalnych strat – określenie możliwości ich odzyskania;
 • rekomendacje dotyczące rozwiązań organizacyjnych mających
  na celu usprawnienie kontroli wewnętrznej.
Dobra osobiste i prawo prasowe >
Nota Prawna Polityka prywatności © 2018 wszystkie prawa zastrzeżone