- Audyty śledcze -

W zakresie audytów nasi prawnicy  ściśle współpracują z renomowaną firmą Fraud Control Sp. z o. o.

Wspólnie pomogliśmy wielu podmiotom gospodarczym zaoszczędzić lub odzyskać setki milionów zł wynikających z nadużyć lub nieefektywności zakupowych. Świadczymy usługi dla firm z wielu branż w tym dla: firm sektora zbrojeniowego, sieci hoteli, developerów, sieci supermarketów przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego, przemysłowego i wielu innych.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym oraz implementacji automatycznych systemów kontroli zdobywane zarówno w Polsce (tzw. Wielka Piątka: PWC oraz  Deloitte & Touche) jak i na świecie (m.in. misja ONZ w Kosowie). Prowadzili także liczne szkolenia dla funkcjonariuszy CBŚ oraz CBA.

Naszym Klientom wspólnie oferujemy:

 • Audyty wewnętrzne i śledcze, mające na celu wykrycie nadużyć gospodarczych lub strat wynikających z niedopełnienia obowiązków pracowniczych.
 • Analizę ryzyka nadużyć, mające na celu zdefiniowanie obszarów zagrożeń związanych z nadużyciami oraz opracowanie i wdrożenie procedur zapobiegawczych.
 • Optymalizację procesów zakupowych, przy wykorzystaniu metodologii „Strategic Sourcing”, mającej na celu zidentyfikowanie nieefektywności zakupowych. Celem jest analiza i wdrożenie nowych procedur zakupowych.
 • Informatykę śledczą (wraz z odtwarzaniem danych z dysków twardych). Dzięki temu w procesie audytu można analizować również te dane, które zostały skasowane z dysków twardych.
 • Analizę danych przy wykorzystaniu technik data mining (dla celów audytu i innych). Komputerowa analiza pozwala efektywnie przetwarzać i analizować duże ilości danych.
 • Automatyzację procesów kontroli. Projektujemy rozwiązania informatyczno-organizacyjne mające na celu optymalizację kontroli wewnętrznej.
 • Doradztwo przy organizacji działów kontroli wewnętrznej.
 • Prowadzenie szkoleń z ww. tematów;

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres audytu wewnętrznego:

 • analiza dostawców towarów i usług;
 • analiza kwot wydatkowanych na zakupy towarów i usług;
 • określenie tzw. „red flags” tj. transakcji budzących wątpliwości;
 • identyfikacja potencjalnych tzw. firm „fasadowych”;
 • ustalenie potencjalnych powiązań pomiędzy dostawcami towarów i usług a pracownikami (ustalenie innych powiązań);
 • tam gdzie to możliwe porównanie cen dostawców i usługodawców z cenami rynkowymi;
 • szczegółowa analiza wydatków z kart kredytowych (o ile istnieją);
 • analiza kosztów firm doradczych, szkoleniowych i reklamowych;
 • analiza sprzedaży (kalkulacje cen etc.);
 • analiza odpisów dokonanych w pozostałe koszty operacyjne;
 • przeprowadzenie wywiadów z pracownikami;
 • analiza innych obszarów ryzyk zidentyfikowanych podczas Audytu;
 • oszacowanie potencjalnych strat – określenie możliwości ich odzyskania;
 • rekomendacje dotyczące rozwiązań organizacyjnych mających na celu usprawnienie kontroli wewnętrznej.
Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content