- Polityka prywatności -

Polityka prywatności

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (00-681), przy ul. Hoża 59a lok. 1b zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska („KKZ”), która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@kkz.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.; ul. Hoża 59a lok. 1b; 00-681 Warszawa (z dopiskiem IOD).
 3. KKZ przetwarza dane osobowe klientów oraz osób wskazanych przez klientów jako osoby kontaktowe w zakresie niezbędnym do wykonania usługi prawnej, osób składających aplikacje do pracy, rejestrujących się jako odbiorcy newsletterów na blogach https://managerwspolce.pl/https://jakzwolnicpracownika.pl/, pracowników, współpracowników i kontrahentów.
 4. KKZ posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn oraz YouTube. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).Dane osobowe takich osób są przetwarzane:
 • w celu umożliwienia im aktywności na profilach,
 • w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności KKZ oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów,
 • w celach statystycznych i analitycznych,
 • ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed
  roszczeniami,

Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów (Facebook i LinkedIn).

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów z klientami, kontrahentami, pracownikami lub współpracownikami oraz, po wyrażeniu osobnej zgody, przeprowadzania procesów rekrutacyjnych oraz dystrybuowania newsletterów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f („RODO”).
 2. KKZ może przekazywać dane osobowe podmiotom, przy których pomocy realizuje powyższe cele, w tym utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy z KKZ, wykonanie postanowień już istniejącej umowy lub kontakt.
 4. Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługuje prawo:
 • do informacji,
 • dostępu do danych,
 • do sprostowania i uzupełnienia danych,
 • do usunięcia danych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu,
 • do przenoszenia danych oraz
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
 1. Jeżeli nie wymaga tego wykonanie umowy, w związku z realizacją której KKZ pozyskała dane osobowe, KKZ nie przekazuje danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. KKZ przechowuje dane osobowe przez okres uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub wynikający z przepisów prawa.
 3. KKZ nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.
 4. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, do niniejszego tekstu zostaną wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany.
 5. Data ostatniej modyfikacji: 24 stycznia 2022 r.
Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content