- ESG w KKZ -

Jesteśmy organizacją, która bardzo dynamicznie rozwija się na rynku usług prawnych. Od początku swojej działalności przywiązywaliśmy uwagę do zrównoważonego rozwoju. Dla nas odpowiedzialny biznes to nie tylko pomnażanie zysku, ale również troska i zobowiązania wobec środowiska naturalnego, społeczeństwa, klientów, pracowników, a także przestrzeganie najwyższych standardów ładu korporacyjnego.

Chcemy być liderami pozytywnych zmian, dlatego jak zawsze, zaczynamy od nas samych. Wierzymy, że tylko swoim przykładem i działaniami możemy pociągnąć do zmian innych.
Chcemy być pozytywnym wzorem dla naszej branży. Dlatego poprzez przyjęcie „Strategii ESG Kancelarii Kopeć Zaborowski na lata 2023-2025” chcemy udowodnić, że dobrze funkcjonująca organizacja uwzględnia i szanuje w swojej działalności potrzeby środowiska i otoczenia w którym działa.

Nie jest dla nas obojętne, co nas otacza. Obserwujemy zmiany jakie zachodzą w naszym otoczeniu biznesowym i w społeczeństwie. Jako kancelaria prawna nie mamy obowiązku wdrożenia regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, ale mocno wierzymy w sens i znaczenie zrównoważonego rozwoju i szukamy rozwiązań, aby dbać o nasze środowisko, pracowników, klientów i kontrahentów.

ŚRODOWISKO

Jesteśmy świadomi tego jak nasza organizacja oddziałuje na środowisko. Dlatego dążymy do nieustannej edukacji naszych współpracowników i promujemy wśród nich postawy ekologiczne. Naszym klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo w procesie wdrażania zasad ESG.

SPOŁECZEŃSTWO

Tworzymy dynamiczne i angażujące miejsce pracy z misją i wizją poprzez wprowadzenie transparentnej i przyjaznej kultury organizacji oraz wywierając pozytywny wpływ na otoczenie poprzez działalność pro bono.

ŁAD KORPORACYJNY

Wszelkie działania podejmowane wewnątrz firmy a także we współpracy z naszymi kontrahentami są prowadzone w sposób transparentny z wykorzystaniem najlepszych praktyk rynkowych. Prowadzimy przejrzystą politykę w zakresie obsługi klienta.

Strategia ESG Kancelarii Kopeć Zaborowski na lata 2023-2025

Zasady zrównoważonego rozwoju mają coraz istotniejsze znaczenie przy podejmowaniu działań biznesowych. Wpływają na konkurencyjność firmy chociażby poprzez możliwość uzyskania szybkiego dofinansowania a także atrakcyjność w oczach potencjalnych pracowników.

Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu ESG. Oferujemy firmom kompleksowe wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w obszarach E – economy, S – social, G- governance. Wspieramy w weryfikacji zgodności już obowiązujących rozwiązań z zasadami taksonomii (ESRS). Zapewniamy wsparcie w corocznym raportowaniu danych z obszaru ESG zgodnie z unijnymi standardami. Sprawdź jak: ESG w firmie.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content