- Partnerzy -

Marta Kopeć
Radca Prawny, Partner Zarządzający.

 

Specjalista z zakresu prawa pracy oraz prawa handlowego. Jest wybitnym ekspertem z zakresu prawa pracy, w szczególności w obszarach, w których prawo pracy przenika się z prawem handlowym.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Prawa Pracy. Mecenas Marta Kopeć jest osobistym doradcą do spraw prawnych Członków Zarządów, Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Personalnych pracodawców działających na terenie Polski. Marta Kopeć jest również autorką licznych opinii prawnych oraz artykułów z zakresu prawa pracy. W kancelarii nadzoruje Dział Prawa dla Biznesu.

Od 2009 roku doradza konsumentom oraz przedsiębiorcom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ukończyła Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego utworzonej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzonej we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Katanii (Universita’ degli studi di Catania Facolta’ di Giurisprudenza). W 2015 r. uzyskała dyplom Szkoły Głównej Handlowej, gdzie z wynikiem bardzo dobrym ukończyła podyplomowe studia „Akademia Spółek”.

Zamiłowanie do prawa pracy towarzyszy jej już od studiów, które ukończyła broniąc w Katedrze Prawa Pracy pracę magisterską pod tytułem „Work-Life Balance, czyli równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym”, pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf. Przez wiele lat pracy w kancelariach prawnych, jak i w ramach własnej działalności Marta Kopeć zajmowała się doradztwem w zakresie prawa pracy, prowadzeniem sporów sądowych z tej dziedziny, a także obsługą sporów zbiorowych w imieniu pracodawców, tworzeniem dokumentów takich jak umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, polityk antymobbingowych i wielu innych. Z pewnością nieocenione wydaje się być jej doświadczenie w pracowniczych sporach sądowych, gdyż wpływa na wybór najlepszych rozwiązań umożliwiających zapobieganie sytuacjom problemowym bądź radzenie z już istniejącymi.

Ostatnie publikacje to:Czy pracodawca może wykorzystywać imię i nazwisko pracownika?”, „Przestroga przed unikaniem odbioru awiza na przykładzie prawa pracy”, „Wypadek przy pracy na budowie”, „Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP na budowie”.

Mecenas Kopeć jest także redaktorem naczelnym bloga o tematyce prawniczej www.jakzwolnicpracownika.pl.


Maciej Gustaw Zaborowski
Adwokat. Partner Zarządzający.
Sędzia Trybunału Stanu. Wykładowca.
Certyfikowany mediator. Działacz społeczny.

 

Specjalizuje się w sprawach karnych oraz sprawach z zakresu prawa prasowego i dóbr osobistych. Prowadzi procesy polityków i dziennikarzy z pierwszych stron gazet. Doradza prezesom i radom nadzorczym największych polskich firm. Współautor licznych zmian w prawie, w tym m.in. nowelizacji do Kodeksu Karnego i Kodeksu postępowania karnego. W kancelarii nadzoruje dział procesowy.

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Harvard Law School (ALP) oraz studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także studia podyplomowe Prawo dowodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbył ponadto aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Jest także absolwentem Center for American Law Studies (wspólna inicjatywa Uniwersytetu Stanowego na Florydzie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), Leadership Academy for Poland prowadzonej przez wykładowców z Harvard Kennedy School of Government, XVI Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego założonej przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxford University w Wielkiej Brytanii, oraz Akademii Młodych Dyplomatów (Europejska Akademia Dyplomacji) – specjalizacja: służba zagraniczna. Aktualnie jest także w trakcie pisania pracy doktorskiej z prawa karnego gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kilku znanych warszawskich kancelariach adwokackich a także w Ambasadzie RP w Rzymie, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Sejmie RP, gdzie jest m.in. współautorem raportu z Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces [tzw. komisja hazardowa]. Autor licznych opinii prawnych związanych z procesem legislacyjnym, w tym realizowanych m.in. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Członek Rady Nadzorczej spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP IC. Zawodowy mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wykładowca na aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od grudnia 2020 r. stały mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie zmian w prawie karnym.
Współautor nowelizacji do Kodeksu karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego, Kodeksu postępowania karnego, w tym m.in. dot. tzw. konfiskaty rozszerzonej, rozszerzonej odpowiedzialności karnej biegłych sądowych, tzw. przestępstwa niealimentacji oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione.

W lutym 2018 roku wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
VIII kadencji na sędziego Trybunału Stanu. W listopadzie 2019 r. ponownie wybrany na sędziego Trybunału Stanu przez Sejm IX kadencji.

Od najmłodszych lat związany z działalnością pro publico bono, w tym m.in. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska. Komentator z zakresu bieżących wydarzeń w aspekcie prawnym w prasie i telewizji.

Laureat prestiżowego konkursu Risings Stars Prawnicy Liderzy Jutra organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Wolters Kluwer pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych. Rekomendowany jako prawnik w prestiżowych rankingach zarówno międzynarodowych jak i polskich, m.in. w rankingu dziennika Rzeczpospolita jako ekspert w dziedzinach Prawo karne dla biznesu oraz Technologie, media, telekomunikacja.

W 2023 został wskazany jako lider w kategorii Business Crime Defence: Individuals, na liście jednego z najbardziej prestiżowych międzynarodowych branżowych rankingów, czyli „Who is who Legal”. Świadczy to o fakcie, że jego działania wykraczają szeroko poza polski rynek prawniczy i są dostrzegalne w innych krajach europejskich.

Nagrodzony także dodatkowo za działalność pro publico bono przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

W 2019 r. odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, za swoją działalność społeczną i zawodową, w szczególności za działalność pro bono i edukację młodzieży.

Trzykrotnie w 2020, 2022 i 2023 roku jako jeden z nielicznych adwokatów w Polsce, znalazł się w prestiżowym Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce przygotowanym przez dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej.

 

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content