- Pro bono -

Jesteśmy młodą i dynamicznie rozwijającą się kancelarią. Osiągamy sukcesy, ale nie zapominamy o tych, którzy potrzebują pomocy. Nasza kancelaria od lat prowadzi wiele działań o charakterze pro publico bono. Stale wspieramy różne akcje charytatywne, w szczególności te, których celem jest wsparcie dzieci i młodzieży.

Fundacja im. Victorii Jankowskiej powstała w listopadzie 2015 r. na cześć tragicznie zmarłej harfistki. Celem fundacji jest zachowanie pamięci artystki poprzez wspieranie wszelkich inicjatyw artystycznych twórców młodego pokolenia. Nasza kancelaria wspiera fundację udzielając jej bezpłatnej pomocy prawnej.

Fundacja Dorastaj z nami powstała w 2010 r. Głównym celem organizacji jest pomaganie dzieciom funkcjonariuszy służb publicznych poległych lub poszkodowanych na służbie poprzez niesienie pomocy psychologicznej oraz zapewnienie wykształcenia, finansując szkoły, studia, zajęcia pozalekcyjne. KKZ wspiera merytorycznie działalność statutową fundacji poprzez darmową pomoc prawną jej podopiecznym.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy i współpracownicy KKZ, pod przewodnictwem mec. Joanny Czekaj, co roku zbierają dary i fundusze na wsparcie wybranej rodziny.

Zabiegaj o zdrowie to lokalna inicjatywa warszawskich licealistek realizowana w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Celem tego przedsięwzięcia było zorganizowanie biegu charytatywnego, podczas którego zbierano środki na wsparcie Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Kancelaria Kopeć Zaborowski wspierała organizację biegu od strony prawnej.

Bieg Firmowy to charytatywna sztafeta stworzona dla pracowników firm w całej Polsce. Ideą biegu jest szerzenie aktywności fizycznej wśród pracowników firm oraz pomoc najbardziej potrzebującym. Co roku część zgromadzonych w czasie wydarzenia środków jest przeznaczana na wspieranie jednego lub kilku chorych dzieci. Bieg odbywa się cyklicznie od 2013 r. w Warszawie lub Wrocławiu. Drużyna KKZ bierze w nim udział od kilku lat.

Stowarzyszenie „Top500 Innovators funkcjonuje od 2013 r. Zostało powołane z inicjatywy Absolwentów Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators. Jego celem jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przedstawicielami centrów transferu technologii w Polsce. Działalność stowarzyszenia obejmuje promocję postaw innowacyjnych, przedsiębiorczości akademickiej, propagowanie idei współpracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań. KKZ wspiera działalność statutową organizacji poprzez bezpłatne porady prawne.

Szlachetna Paczka Prawników to specjalistyczna pomoc prawników – wolontariuszy dla rodzin, które doświadczają problemów prawnych i potrzebują pomocy ekspertów. Nasi prawnicy z Działu Prawa dla Biznesu, przy ogromnym zaangażowaniu szefa działu – mecenas Joanny Czekaj, m.in. udzielili długotrwałej pomocy prawnej jednej z rodzin negocjując warunki spłaty zobowiązań wobec wierzycieli, a tym samym umożliwiając rodzinie powrót do normalności bez długów.

Stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami” Dom Samotnych Matek z Dziećmi udziela schronienia mamom z dziećmi, ofiarom przemocy domowej, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Nasi Pracownicy i Współpracownicy kilkukrotnie dokonali zbiórek pieniędzy i darów, a za zebrane środki kupili artykuły chemiczne i spożywcze potrzebne na organizację w Domu Świąt Bożego Narodzenia.

Program Tato.Net został uruchomiony w 2004 r. w ramach Fundacji Cyryla i Metodego. Obecnie Tato.Net to ogólnopolska inicjatywa inspirująca mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji. Jej misją jest pomagania w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. KKZ wspiera statutową działalność organizacji świadcząc bezpłatną pomoc prawną.

Ludowa Agencja Antykryzysowa (NAU) to organizacja, której celem jest monitorowanie represji władz Republiki Białorusi w stosunku do jej obywateli oraz podejmowanie działań zmierzających do postawienia przed wymiarem sprawiedliwości przedstawicieli reżimu Aleksandra Łukaszenki, którzy bezpośrednio odpowiadają za te działania. KKZ we współpracy z NAU świadczy pomoc represjonowanym przez białoruskie władze obywatelom m.in. w ramach tzw. jurysdykcji uniwersalnej.

Fundacja „Rodzic w mieście” działa na rzecz rodziców i dzieci z dużych miast podejmując działania ograniczające wykluczenia tej grupy z życia społecznego i kulturalnego. Dodatkowo wspiera przedsiębiorczość mam i edukuje pracodawców jak wspierać pracowników w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzicielskich. KKZ wspiera fundację udzielając regularnych porad rodzicom zgłaszającym się z problemami i trudnościami prawnymi.


Dodatkowo angażujemy się w nieodpłatną pomoc prawną dla osób prywatnych, których nie stać na pokrycie kosztów obsługi prawnej. Mimo że nie bierzemy za te sprawy wynagrodzenia, to jak zawsze służymy kompleksową i w pełni profesjonalną obsługą. W czasie naszej działalności udzieliliśmy pomocy ponad 50 takim osobom.

Wierzymy, że dzięki wspieraniu licznych akcji społecznych mamy swój wkład w szerzenie dobra. Nasi prawnicy również indywidualnie udzielają wsparcia prawnego wielu osobom i inicjatywom.

Mecenas Maciej Zaborowski

Partner Zarządzający KKZ, od najmłodszych lat działa społecznie. Od ponad 10 lat jest także związany z Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska, gdzie pełnił rolę m.in. Prezesa Zarządu, a obecnie jest Przewodniczącym Rady Fundatorów. Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska w 2007 roku, za akcję „Młodzi Pamiętają”, zdobyła I miejsce na najlepszą inicjatywę obywatelską w kategorii Kultura i Dziedzictwo Narodowe, w prestiżowym konkursie Pro Publico Bono. Dwukrotnie nagrodzony za swoją działalność społeczną. Po raz pierwszy w marcu 2011 przez prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ponownie w lutym 2019, kiedy odznaczony został przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za działalność społeczną i zawodową, w szczególności za działalność pro bono i edukację młodzieży.

Mecenas Marta Kopeć

Partner Zarządzający KKZ, z zaangażowaniem udziela pomocy prawnej i psychologicznej młodym sportowcom z Fundacji Be4Sport, by mogli doskonalić swoje umiejętności i talenty. Od lat reprezentuje też młodych piłkarzy w ich sporach z klubami przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Prawnych PZPN.

Mecenas Joanna Chmielińska

Adwokat, od lat zaangażowana w liczne społeczne i studenckie inicjatywy. W latach 2008 – 2010 członek Poradni Prawnej Uniwersytetu Warszawskiego. Arbiter konkursu MOOT na UW. Inicjatorka i koordynatorka licznych działań charytatywnych w KKZ, m.in.: Szlachetna Paczka Prawnika i wsparcie Domu Samotnych Matek na Białołęce.

Mecenas Hubert Kubik

Adwokat, od 2003 r. zaangażowany w działalność Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska, w latach 2007 – 2011 pełnił w niej rolę prezesa, koordynując takie projekty jak Dyskusje Czwartkowe czy „Akcja Młodzi Pamiętają”, obecnie jest członkiem Rady Fundatorów. Inicjator powstania Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie jako tata trzech córek wspiera i angażuje się w projekty Inicjatywy Tato.net.

Mecenas Marcin Jaklewicz

Adwokat, jako wolontariusz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy od 2017 r. służy doraźną pomocą prawną dla seniorów będących podopiecznymi Ośrodka.

Mecenas Edgar Rogielewicz

Adwokat, w ramach akcji Naczelnej Rady Adwokackiej – „Dzień bezpłatnych porad” oraz „ Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” udzielił dotychczas ponad 100 porad prawnych.

Mateusz Omelan

Aplikant adwokacki, aktywnie włącza się w działalność charytatywną Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Co roku, przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, dostarcza paczki świąteczne emerytowanym adwokatom. Uczestnik zbiorek darów dla Polaków mieszkających na kresach organizowanych przez Stowarzyszenie Odra – Niemen. Regularny, honorowy dawca krwi.

Aleksandra Sławińska

Adwokat, pełni funkcję wiceprezesa Zarządu w Fundacji Instytut Inicjatyw Publicznych, gdzie realizuje projekty edukacji prawniczej dla młodzieży m.in. projekt „Pracownia Liderów Prawa”.

Jakub Majewski

Aplikant adwokacki, działa jako wolontariusz w Fundacji Court Watch Polska. Z jej ramienia uczestniczy w rozprawach sądowych pełniąc rolę obserwatora oraz osoby zaufania stron. Jako członek Koła Naukowego Samorządu i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego aktywnie włącza się w działalność uczelni.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone