- Obsługa Spółek i Transakcje -

Nasi prawnicy pracują w zakresie spraw korporacyjnych dla najważniejszych sektorów gospodarki, w tym sektora energetycznego, stoczniowego i obronnego. Mamy na swoim koncie opracowanie i wdrożenie kodeksów grup kapitałowych w kilku największych podmiotach gospodarczych w Polsce. Opiniowaliśmy umowy na łączną kwotę ponad 100 miliardów złotych.

Obsługujemy kompleksowo największe transakcje handlowe w Polsce liczone w setkach milionów złotych. Prowadzimy negocjacje z partnerami zagranicznymi w zakresie projektów kluczowych dla interesów Polski.

Nasi prawnicy uczestniczą także czynnie w konsolidacji polskiego sektora bankowego.

Poniżej prezentujemy wybrany zakres usług prawnych świadczonych na rzecz klientów Kancelarii przez Dział Prawa dla Biznesu:

 • bieżące doradztwo prawne, w tym obsługa posiedzeń organów,
 • sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów wspólników/akcjonariuszy,
 • zakładanie spółek,
 • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, w tym umów/statutów spółek oraz regulaminów,
 • składanie wniosków do KRS,
 • kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu emisji obligacji,
 • doradztwo, opracowywanie oraz wdrażanie tzw. umów holdingowych dla grup kapitałowych,
 • restrukturyzacja spółek,
 • doradztwo w zakresie sposobu wynagradzania członków zarządów oraz kadry kierowniczej spółek, sporządzanie kontraktów menedżerskich,
 • analizy due diligence spółek pod kątem korporacyjnym,
 • kompleksowa obsługa sporów korporacyjnych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym,
 • transakcje nabycia oraz sprzedaży udziałów i akcji, w tym w spółkach publicznych,
 • transakcje nabycia oraz sprzedaży przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstw lub wybranych składników majątkowych,
 • łączenia, podziały i przekształcania spółek, w tym spółek z rynku regulowanego,
 • opracowywanie struktury wyjścia z inwestycji,
 • opracowywanie docelowych struktur optymalizacyjnych oraz obsługa korporacyjna związana z wdrażaniem tych struktur,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów akcjonariuszy/wspólników oraz umów o wspólnym przedsięwzięciu/wspólnej inwestycji (joint-venture).
Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content