- Usługi -

Sprawy karne

Sprawy karne stanowią jedną z głównych specjalizacji kancelarii.

W tej dziedzinie reprezentujemy nie tylko osoby fizyczne,
ale również podmioty gospodarcze w postępowaniach typu white-collar crimes.
Nasi prawnicy mają w tym zakresie bardzo bogate doświadczenie.

W zakresie prowadzenia spraw karnych, w tym karnych gospodarczych
kancelaria oferuje m.in.:

  • sporządzanie opinii prawnych;
  • doradztwo w zakresie ograniczenia ryzyk związanych z przestępstwami;
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
  • sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji i innych pism;
  • reprezentację oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżonych
    w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.
< Prawo sportowe
Nota Prawna Polityka prywatności © 2018 wszystkie prawa zastrzeżone