- Sprawy karne -

Sprawy karne stanowią jedną z głównych specjalizacji kancelarii.

W tej dziedzinie reprezentujemy nie tylko osoby fizyczne, ale również podmioty gospodarcze w postępowaniach typu white-collar crimes. Nasi prawnicy mają w tym zakresie bardzo bogate doświadczenie.

W zakresie prowadzenia spraw karnych, w tym karnych gospodarczych kancelaria oferuje m.in.:

  • sporządzanie opinii prawnych;
  • doradztwo w zakresie ograniczenia ryzyk związanych z przestępstwami;
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
  • sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji i innych pism;
  • reprezentację oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżonych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.
Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content