- Prawo administracyjne -

Świadczymy kompleksowy wachlarz usług z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego.  Reprezentujemy osoby fizyczne i spółki w toku najróżniejszych postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej jak i sądy administracyjne. Nasza oferta obejmuje obsługę prawną, uwzględniającą wszystkie etapy sprawy, łącznie z przygotowaniem kompletu dokumentacji, niezbędnej do sprawnego wszczęcia postępowania administracyjnego.

Do świadczonych przez nas usług z zakresu prawa administracyjnego należą w szczególności następujące zagadnienia:

 • kompleksowa reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej;
 • kompleksowa reprezentacja klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • występowanie w sprawach podatkowych przed organami wszelkich szczebli, w tym uzyskiwanie interpretacji podatkowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym dotyczących opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej jak i opłat za użytkowanie wieczyste;
 • uzyskiwanie wszelkich pozwoleń, zezwoleń, licencji i koncesji na potrzeby prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej bądź w celach prywatnych klienta;
 • kompleksowa reprezentacja klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej;
 • uzyskiwanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • legalizowanie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kompleksowa reprezentacja klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, w tym sporządzanie podań o zastrzeżenie znaków towarowych;
 • podejmowanie wszelkich czynności w zakresie wnoszenia skarg na bezczynność organu administracji publicznej;
 • przygotowanie opinii prawnych i analiz.

Kluczowe projekty

 • Kompleksowa obsługa prawna w zakresie precedensowych postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotycząca funkcjonowania sieci detalicznej punktów sprzedaży wyrobów medycznych.
 • Wygrany precedensowy spór z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący wywozu polskich dzieł sztuki z prywatnych kolekcji na rynek zagraniczny, w tym do muzeów.
 • Kompleksowa obsługa prawa w zakresie kontroli prowadzonej przez nadzór budowlany w dużej zagranicznej sieci handlowej.
 • Kompleksowa obsługa prawna dotycząca uzyskania warunków zabudowy dla dużej fabryki okien , z uwzględnieniem procedury odwoławczej.
 • Obsługa prawna dotycząca uzyskania warunków zabudowy dla fabryki z branży zbrojeniowej, z uwzględnieniem procedury odwoławczej.

Potrzebujesz wsparcia w obszarze spraw administracyjnych?

 

Skontaktuj się z nami!

Liderzy

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content