- Prawo administracyjne -

Jednym z obszarów, w którym kancelaria świadczy pomoc prawną, jest prawo administracyjne. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu zarówno osób fizycznych jak i spółek w toku najróżniejszych postępowań prowadzonych zarówno przez organy administracji publicznej jak i sądy administracyjne. Oferujemy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie sprawy, w tym w zakresie przygotowania kompletu dokumentacji niezbędnej do sprawnego wszczęcia postępowania administracyjnego.

Do świadczonych usług z zakresu prawa administracyjnego należą w szczególności następujące zagadnienia:

 • kompleksowa reprezentacja klienta w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej;
 • kompleksowa reprezentacja klienta w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • występowanie w sprawach podatkowych przez organami wszelkich szczebli, w tym uzyskiwanie interpretacji podatkowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym dotyczących opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej jak i opłat za użytkowanie wieczyste;
 • uzyskiwanie wszelakich pozwoleń, zezwoleń, licencji i koncesji na potrzeby prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej bądź w celach prywatnych klienta;
 • kompleksowa reprezentacja klienta w zakresie rejestracji działalności gospodarczej;
 • uzyskiwanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • legalizowanie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kompleksowa reprezentacja klienta w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP, w tym sporządzanie podań o zastrzeżenie znaków towarowych;
 • podejmowanie wszelakich czynności w zakresie wnoszenia skarg na bezczynność organu administracji publicznej,
 • kompleksowa reprezentacja klienta w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej, w tym dopełnianie wszelakich formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • przygotowanie opinii prawnych i analiz
Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content