- Usługi -

Postępowania sporne

Reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi Sądami i Trybunałami,
zarówno w Polsce jak i na świecie. Występujemy także w postępowaniach
arbitrażowych oraz mediacyjnych.

Prawnicy z naszej Kancelarii świadczą kompleksowe usługi doradztwa
prawnego oraz zastępstwa procesowego w zakresie:

 • doradztwa przedsądowego;
 • stworzenia optymalnej strategii procesu;
 • prowadzenia postępowań cywilnych przed sądami
  powszechnymi i Sądem Najwyższym;
 • przygotowywania pism procesowych;
 • prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
  w tym windykacji polubownej oraz egzekucji komorniczej.

W imieniu naszych Klientów prowadzimy windykację
na wszystkich etapach postępowania, w szczególności:

 • etap przedsądowy: windykacja polubowna, w tym mediacja;
 • etap sądowy: wszczynanie i prowadzenie postępowań sądowych,
  w tym Elektronicznych Postępowań Upominawczych
  (niższe koszty, usprawnienie i ułatwienie procedury);
 • etap egzekucji przymusowej: prowadzenie postępowań
  egzekucyjnych sądowych i komorniczych, w tym współpraca
  z Kancelariami Komorniczymi o wysokiej skuteczności działania.
< Ochrona danych osobowych Prawo Pracy >
Nota Prawna Polityka prywatności © 2018 wszystkie prawa zastrzeżone