- Dobra osobiste i prawo prasowe -

Jesteśmy jedną z niewielu na rynku kancelarii prawnych, która od lat specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa prasowego oraz dóbr osobistych.

Nasi prawnicy w tej gałęzi prawnej posiadają wyjątkowo bogate doświadczenie zdobywane w trakcie licznych medialnych procesów dotyczących ochrony dóbr osobistych lub pozwów o nakazanie publikacji sprostowań. Naszymi Klientami w tym aspekcie są głównie przedstawiciele świata dziennikarskiego, w tym redakcje prasowe i telewizyjne, a także znani artyści i politycy.

Współpracujemy także z mediami prywatnymi i publicznymi w zakresie kolaudacji materiałów prasowych a także na etapie produkcji i post-produkcji materiałów audio-wizualnych zarówno w zakresie kwestii prawnych wynikających z ustawy Prawo prasowe jak i w sprawach związanych z prawem autorskim.

W szczególności prawnicy Kancelarii specjalizują się w poniższych kwestiach związanych z ochroną dóbr osobistych lub prawem prasowym:

  • analiza materiałów prasowych oraz reklam przed publikacją pod względem zagrożeń prawnych (w tym kolaudacje materiałów prasowych);
  • sprawy o naruszenie dóbr osobistych w wyniku publikacji prasowych;
  • ochrona wizerunku osób fizycznych i firm;
  • przygotowywanie sprostowań i odpowiedzi na publikacje prasowe;
  • sprawy o zniesławienie i znieważenie zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i na etapie sądowym;
  • doradztwo prawne w zakresie organizowanych konkursów, festiwali;
  • umowy dotyczące promocji, sponsoringu, publikacji reklam, patronatu medialnego, konkursów prasowych i akcji promocyjnych;
  • prawne aspekty reklamy i ochrony danych osobowych w prasie;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się w tzw. trybie wyborczym;
  • pomoc dziennikarzom w dostępie do informacji publicznej, w tym sporządzanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przygotowywanie odwołań do samorządowego kolegium odwoławczego oraz przygotowywanie skarg na bezczynność organu administracji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku odmowy wydania decyzji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content