- Usługi -

Dobra osobiste i prawo prasowe

Jesteśmy jedną z niewielu na rynku kancelarii
prawnych, która od lat specjalizuje się
w sprawach z zakresu prawa prasowego
oraz dóbr osobistych.

Nasi prawnicy w tej gałęzi prawnej posiadają
wyjątkowo bogate doświadczenie zdobywane
w trakcie licznych medialnych procesów
dotyczących ochrony dóbr osobistych
lub pozwów o nakazanie publikacji
sprostowań. Naszymi Klientami
w tym aspekcie są głównie przedstawiciele
świata dziennikarskiego, w tym redakcje
prasowe i telewizyjne, a także znani
artyści i politycy.

Współpracujemy także z mediami prywatnymi
i publicznymi w zakresie kolaudacji materiałów
prasowych a także na etapie produkcji
i post-produkcji materiałów audio-wizualnych
zarówno w zakresie kwestii prawnych
wynikających z ustawy Prawo prasowe jak
i w sprawach związanych z prawem autorskim.

W szczególności prawnicy Kancelarii specjalizują
się w poniższych kwestiach związanych
z ochroną dóbr osobistych
lub prawem prasowym:

– analiza materiałów prasowych oraz reklam
przed publikacją pod względem zagrożeń
prawnych (w tym kolaudacje materiałów
prasowych);

– sprawy o naruszenie dóbr osobistych w wyniku
publikacji prasowych;

– ochrona wizerunku osób fizycznych i firm;

– przygotowywanie sprostowań i odpowiedzi
na publikacje prasowe;

– sprawy o zniesławienie i znieważenie zarówno
na etapie postępowania przygotowawczego
jak i na etapie sądowym;

– doradztwo prawne w zakresie organizowanych
konkursów, festiwali;

– umowy dotyczące promocji, sponsoringu,
publikacji reklam, patronatu medialnego,
konkursów prasowych i akcji promocyjnych;

– prawne aspekty reklamy i ochrony danych
osobowych w prasie;

– reprezentowanie Klientów w postępowaniach
toczących się w tzw. trybie wyborczym;

– pomoc dziennikarzom w dostępie do informacji
publicznej, w tym sporządzanie wniosków
o udostępnienie informacji publicznej,
przygotowywanie odwołań do samorządowego
kolegium odwoławczego oraz przygotowywanie
skarg na bezczynność organu administracji
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w przypadku odmowy wydania decyzji
w przedmiocie udostępnienia
informacji publicznej.

< Audyty śledcze Nieruchomości i Inwestycje >
Nota Prawna Polityka prywatności © 2018 wszystkie prawa zastrzeżone