- Usługi -

Prawo Pracy

Prawnicy z Departamentu Prawa Pracy świadczą usługi we wszystkich aspektach prawa pracy,
w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, tworzenia i analizy regulacji
wewnętrznych pracodawców, przygotowywania i przeprowadzania restrukturyzacji
zakładu pracy, zbiorowego prawa pracy, a także doradztwa w zakresie unikania
i rozwiązywania spraw trudnych.

Nasze doświadczenie w zakresie prawa pracy zdobywaliśmy m.in. w trakcie obsługi jednej
z największych sieci hipermarketów w Polsce, zarówno prowadząc bieżące doradztwo
prawne jak i prowadząc setki tzw. procesów pracowniczych. Naszymi Klientami są zarówno
pracodawcy jak i pracownicy, w tym w szczególności wysokiego szczebla kadra menadżerska.

Poniżej prezentujemy wybrany zakres usług prawnych świadczonych
na rzecz klientów Kancelarii przez Departament Prawa Pracy:

 • bieżące doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie indywidualnego
  i zbiorowego prawa pracy,
 • przygotowywanie dokumentów pracowniczych, w tym projektów umów,
  regulaminów i procedur wewnętrznych,
 • pomoc w obszarach związanych z zakazem konkurencji, tajemnicą
  przedsiębiorstwa i nieuczciwą konkurencją,
 • przeprowadzenie audytów prawno-pracowniczych, analiz due diligence
  w obszarze zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych,
 • wsparcie w sytuacjach trudnych mogących wystąpić w zakładzie pracy,
  w tym w obszarze mobbingu i dyskryminacji, prowadzenie postępowań wyjaśniających,
 • zwolnienia pracowników – indywidualne i grupowe,
 • wparcie przedsiębiorców w relacjach ze związkami zawodowymi,
  w tym podczas negocjacji lub sporów zbiorowych,
 • przeprowadzanie restrukturyzacji przedsiębiorstw, przejścia zakładu pracy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kadry kierowniczej,
 • międzynarodowe migracje pracowników, delegowanie pracowników,
  a także pomoc prawna przy zatrudnieniu obcokrajowców,
 • pomoc w zakresie ochrony danych osobowych pracowników,
 • doradztwo we wszelkich aspektach związanych z pracowniczą
  własnością intelektualną, w tym także powstałą w ramach umów cywilnoprawnych,
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych z pracownikami,
 • sprawy dotyczące ZUS, w tym doradztwo bieżące, pomoc podczas kontroli ZUS,
  a także reprezentacja przed sądami w postępowaniach spornych.
< Postępowania sporne Prawo sportowe >
Nota Prawna Polityka prywatności © 2018 wszystkie prawa zastrzeżone