- Prawo Pracy -

Prawnicy z Departamentu Prawa Pracy świadczą usługi we wszystkich aspektach prawa pracy, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, tworzenia i analizy regulacji wewnętrznych pracodawców, przygotowywania i przeprowadzania restrukturyzacji zakładu pracy, zbiorowego prawa pracy, a także doradztwa w zakresie unikania i rozwiązywania spraw trudnych.

Nasze doświadczenie w zakresie prawa pracy zdobywaliśmy m.in. w trakcie obsługi jednej z największych sieci hipermarketów w Polsce, zarówno prowadząc bieżące doradztwo prawne jak i prowadząc setki tzw. procesów pracowniczych. Naszymi Klientami są zarówno pracodawcy jak i pracownicy, w tym w szczególności wysokiego szczebla kadra menadżerska.

Poniżej prezentujemy wybrany zakres usług prawnych świadczonych na rzecz klientów Kancelarii przez Departament Prawa Pracy:

 • bieżące doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
 • przygotowywanie dokumentów pracowniczych, w tym projektów umów, regulaminów i procedur wewnętrznych,
 • pomoc w obszarach związanych z zakazem konkurencji, tajemnicą przedsiębiorstwa i nieuczciwą konkurencją,
 • przeprowadzenie audytów prawno-pracowniczych, analiz due diligence w obszarze zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych,
 • wsparcie w sytuacjach trudnych mogących wystąpić w zakładzie pracy, w tym w obszarze mobbingu i dyskryminacji, prowadzenie postępowań wyjaśniających,
 • zwolnienia pracowników – indywidualne i grupowe,
 • wparcie przedsiębiorców w relacjach ze związkami zawodowymi, w tym podczas negocjacji lub sporów zbiorowych,
 • przeprowadzanie restrukturyzacji przedsiębiorstw, przejścia zakładu pracy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kadry kierowniczej,
 • międzynarodowe migracje pracowników, delegowanie pracowników, a także pomoc prawna przy zatrudnieniu obcokrajowców,
 • pomoc w zakresie ochrony danych osobowych pracowników,
 • doradztwo we wszelkich aspektach związanych z pracowniczą własnością intelektualną, w tym także powstałą w ramach umów cywilnoprawnych,
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych z pracownikami,
 • sprawy dotyczące ZUS, w tym doradztwo bieżące, pomoc podczas kontroli ZUS, a także reprezentacja przed sądami w postępowaniach spornych.
Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content