- Aktualności -

25 października 2021

Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie p. D. Obajtka

W dniu 22 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie z powództwa pana D. Obajtka przeciwko redaktorowi naczelnemu wyborcza.pl o opublikowanie sprostowania. Sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych pana Daniela Obajtka w związku z opublikowaniem przez dziennik nieprawdziwych informacji w artykule: „Taśmy Obajtka. Tak prezes Orlenu łamał prawo, a teraz się pogrąża”.

Powód był reprezentowany w procesie przez adw. Macieja Zaborowskiego, Partnera Zarządzającego Kancelarią Kopeć Zaborowski oraz Huberta Kubika, Szefa Działu Prawa Cywilnego i Postępowań Spornych przy wsparciu apl. adw. Patrycji Boguskiej i apl. adw. Mateusza Omelana.

Sąd zobowiązał pozwanego redaktora naczelnego wyborcza.pl do opublikowania sprostowania nieprawdziwych informacji zwartych w materiale prasowym. Publikacja ma nastąpić nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia uprawomocnienia się wyroku i ma być widoczna przez nieprzerwany okres równy okresowi publikacji ww. artykułu.

Warto podkreślić, że w wyroku Sąd wskazał m.in., że wolność słowa dotyczy w równym stopniu prasy jak i innych jednostek, w tym pana Daniela Obajtka. A fakt, że do treści artykułu ustosunkowała się firma, w której prezesem zarządu jest powód w żaden sposób nie ogranicza możliwości dochodzenia sprostowania przez samego poszkodowanego czyli pana Daniela Obajtka.

Dodatkowo sąd zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt: IV C 1938/21

Inne publikacje:

"Gazeta Wyborcza" ma opublikować sprostowanie szefa Orlenu do tekstu o tzw. „taśmach Obajtka

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone