- Aktualności -

28 listopada 2023

Wygrana w sprawie aresztowej 

Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury Regionalnej w Warszawie o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do Klienta KKZ, któremu postawione zostały zarzuty powoływania się na wpływy w instytucji państwowej oraz oszustwa.

Orzeczenie zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie na posiedzeniu w czwartek 23 listopada, po zatrzymaniu i ogłoszeniu zarzutów 2 dni wcześniej.

Klient Kancelarii został zatrzymany po krótkim, niewiele ponad miesięcznym postępowaniu przygotowawczym. W ocenie prawników kancelarii zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał na postawienie zarzutów, a tym bardziej na skierowanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, będącego najbardziej dotkliwym środkiem zapobiegawczym. W śledztwie nie zostały przeprowadzone charakterystyczne dla tego rodzaju zarzutów czynności dowodowe. Sąd podzielił argumentacje obrońcy, opierającą się przede wszystkim na stanowisku o braku wiarygodności materiału dowodowego, który obciąża podejrzanego.

Z racji przytłaczających statystyk wykazujących skuteczność prokuratorskich wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, utrzymujących się od lat na poziomie ponad 90 procent.

Uzyskane rozstrzygnięcie jest dużym i rzadko spotykanym sukcesem. Jest to kolejna sprawa z tymczasowym aresztowaniem w tle, w której Kancelaria poprawia przytoczone statystyki. Gratulacje dla adw. Marcina Jaklewicza, który był zaangażowany w sprawę.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content