- Aktualności -

29 listopada 2023

SN uwzględnił kasację KKZ

W październiku 2022 r. informowaliśmy o uwzględnieniu kasacji w sprawie Klienta KKZ, któremu Sąd Apelacyjny w Lublinie wymierzył karę 2 lat pozbawienia wolności i zakaz pełnienia funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej spółek prawa handlowego na okres 5 lat. Wyrok został uchylony, a sprawa wróciła do Sądu II instancji.  

Sąd Apelacyjny w Lublinie przy ponownym rozpoznaniu sprawy uwzględnił wniosek sprecyzowany w pisemnym stanowisku adw. Adriana Nowakowskiego z Działu Prawa Karnego i Compliance i w dniu 13.10.2023 r. uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie i przekazał sprawę  do ponownego rozpoznania, zobowiązując do przeprowadzenia szeregu czynności dowodowych.  

Co istotne zgodnie ze stanowiskiem kancelarii, Sąd Apelacyjny w Lublinie pozostawił bez rozpoznania apelację oskarżyciela posiłkowego, który czynnie brał udział na wszystkich etapach postępowania. To m.in. po jego apelacji, (zanim Kancelaria KKZ przystąpiła do sprawy), doszło do niekorzystnej zmiany wyroku Sądu I instancji.

Warto przypomnieć, że Klient zgłosił się do Kancelarii KKZ w momencie kiedy za 7 dni miał stawić się do Zakładu Karnego celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności.

Dzięki działaniom adw. Adriana Nowakowskiego doszło do wstrzymania wykonania wyroku, a następnie, tak jak było już wskazane, uwzględniania kasacji przez Sąd Najwyższy.

W sprawie, gdzie zarzuty dotyczą okresu sprzed 13 lat, postępowanie będzie toczyć się niemalże od nowa.

Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w sprawę.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content