- Aktualności -

27 listopada 2023

Uchylenie aresztu tymczasowego

Dzięki zaangażowaniu i skutecznemu zażaleniu adw. Przemysława Papiernika i adw. Daniela Pękali z Działu Prawa Karnego i Compliance, Klient został zwolniony z aresztu tymczasowego.

Klient jest podejrzanym w sprawie działalności grupy przestępczej zajmującej się nabywaniem pustych faktur i ujmowaniem ich w rozliczeniach z US oraz praniem pieniędzy. Od blisko 6 miesięcy przebywał w areszcie. Jednak dzięki zażaleniu złożonemu przez prawników KKZ Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił postanowienie Sądu I Instancji o przedłużeniu tymczasowego aresztowania w ten sposób, że środek ten będzie uchylony, jeśli klient wpłaci poręczenie. Zostało to zrealizowane, a Klient został zgodnie z zapowiedzią zwolniony z aresztu.

Ogromne gratulacje dla mec. Papiernika i mec. Pękali.  

Postanowienie jest prawomocne.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content