Marcin Jaklewicz

Adwokat

 • Adwokat w Dziale Prawa Karnego i Compliance.
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych zarówno na etapie przygotowawczym jak i jurysdykcyjnym, zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonych czy oskarżyciela.
 • Z zaangażowaniem doradza w zakresie ryzyka procesowego i strategii prowadzenia sporów wspierając także przy gromadzeniu materiału dowodowego w ramach tzw. wewnętrznych dochodzeń.
 • Z KKZ współpracuje od początku 2020 r., wcześniej doświadczenie zdobywał w kilku znanych warszawskich kancelariach adwokackich. W obszarze jego głównych zainteresowań leżą skomplikowane sprawy karnogospodarcze, dotyczące korupcji, działania na szkodę spółki, nadużyć, oszustw finansowych, prania brudnych pieniędzy czy manipulacji instrumentami finansowymi.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie od początku kierował swoje zainteresowania zawodowe w stronę prawa karnego, broniąc w Katedrze Prawa Karnego pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Feliksa Prusaka. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Zaangażowany w działalność pro bono jako wolontariusz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Od 2017 r. służy pomocą prawną dla seniorów będących podopiecznymi Ośrodka.

Obszary praktyki:

 • Prawo karne
 • Prawo karne gospodarcze
 • Postępowania sporne

Specjalizacje:

 • Obrony w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego.
 • Reprezentowanie w charakterze pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego.
 • Przeprowadzanie audytów i ocena odpowiedzialności.
Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone