- KoronawirusALERT -

31 marca 2020

Tarcza antykryzysowa a uzyskanie zwolnień ze składek na ubezpieczenia

Część przedsiębiorców będzie mogła uniknąć płacenia składek do ZUS, a więc na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, chorobowe, wypadkowe, rentowe), a także składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Dotyczy to składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Szczegóły: Alert Prawny KKZ z dnia 31 marca 2020 r. - Uzyskanie zwolnień ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2021 wszystkie prawa zastrzeżone