- KoronawirusALERT -

28 września 2020

Nowelizacja Tarczy Antykryzysowej

Nowelizacja przedłuża termin składania wniosków o przyznawanie świadczeń pomocowych.

czytaj
9 czerwca 2020

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

Minister Finansów odracza termin na podjęcie przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

czytaj
13 maja 2020

Tarczą Antykryzysową 3.0 reguluje sytuację cudzoziemców

Wygląda na to, że Rząd wprowadzając tarczę antykryzysową 3.0 uregulował sytuację cudzoziemców.

czytaj
7 maja 2020

Tarcza antykryzysowa 3.0 a ZUS i pomoc społeczna

Przeczytaj co się zmieniło w kontekście ZUS i innych świadczeń.

czytaj
6 maja 2020

Tarczy antykryzysowej 3.0 z punku widzenia prawa gospodarczego

Podsumowanie aktualnej sytuacji prawnej.

czytaj
6 maja 2020

Tarcza antykryzysowa 3.0 a prawo cywilne

Tarcza Antykryzysowa 3.0 zmienia także Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego.

czytaj
24 kwietnia 2020

Nowe "koronaprzepisy" dla cudzoziemców

Obecnie w przypadku bardzo wielu cudzoziemców, nie ma potrzeby składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

czytaj
22 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa a upadłości

Rozszerzona Tarcza antykryzysowa przewiduje zamrożenie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

czytaj
22 kwietnia 2020

Terminy zw. z zarządem sukcesyjnym i sukcesją

Więcej czasu na załatwienie spraw związanych z zarządem sukcesyjnym.

czytaj
21 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa a składki ZUS

Tarcza Antykryzysowa 2.0 przewiduje częściowe wakacje składkowe ZUS dla małych przedsiębiorców.

czytaj
20 kwietnia 2020

Koronawirus a wsparcie przedsiębiorców.

Opublikowano nowy program dofinansowania dla pracodawców. Sprawdź z czego możesz skorzystać.

czytaj
17 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa a zmiany systemu/rozkładu czasu pracy

Tarcza antykryzysowa, wprowadziła możliwość m. in. zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy.

czytaj
15 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa a zmiany w czasie pracy i odpoczynku

Pracodawcy mają prawo do dokonywania zmian w czasie pracy i odpoczynku pracowników.

czytaj
7 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa a branża turystyczna i eventowa

Ustawodawca przewidział rozwiązanie również dla tej branży. Sprawdź jakie!

czytaj
7 kwietnia 2020

Przestój ekonomiczny a obowiązki po stronie pracodawcy

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, nie może się odbyć bez zawarcia porozumienia.

czytaj
7 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa a spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

Tarcza antykryzysowa daje rozwiązanie spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, które dotyka zakaz zgromadzeń.

czytaj
7 kwietnia 2020

Zasiłek opiekuńczy w czasie COVI - 19

Tarcza antykryzysowa, umożliwia pobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez kolejne 14 dni.

czytaj
7 kwietnia 2020

Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości

Sprawdź co zmieniło się w zakresie terminów i rozpraw.

czytaj
7 kwietnia 2020

Ulgi w opłacaniu składek bez ponoszenia opłaty prolongacyjnej

Każdy płatnik składek, może wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia.

czytaj
6 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa a okresowe badania lekarskie

Zajawka Tarcza antykryzysowa zawiesiła obowiązki związane z badaniami lekarskimi oraz przedłużyła ich ważność.

czytaj
6 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa a opłaty związane z nieruchomościami

Przedstawiamy niektóre rozwiązania prawne dotyczące opłat publiczno-prawnych związanych z nieruchomościami.

czytaj
6 kwietnia 2020

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy

W ramach specustawy, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

czytaj
3 kwietnia 2020

Podatki a tarcza antykryzysowa - część II

Proponowane rozwiązania podatkowe dotyczą ulg, odroczeń płatności, a w szczególności zmian w zakresie obowiązujących terminów.

czytaj
2 kwietnia 2020

Podatkowe postanowienia zawarte w tarczy antykryzysowej

Ustawa z dnia 31.03.2020 r. wprowadza częściowo automatyczne mechanizmy odnoszące się do podatkowych rozwiązań.

czytaj
2 kwietnia 2020

Sprawozdanie finansowe w dobie koronawirusa

Minister Finansów wydłuży termin na sporządzanie i podpisanie przez zarządy sprawozdań finansowych.

czytaj
1 kwietnia 2020

Centralny Rejestr Beneficjentów a koronawirus

W wyniku epidemii, wiele ustawowych terminów skierowanych do przedsiębiorców ulega zmianie, w tym CRBR.

czytaj
1 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa a świadczenie postojowe

Ustawodawca przewidział "postojowe” obejmujące samozatrudnionych, oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

czytaj
31 marca 2020

Tarcza Antykryzysowa a działalność rad nadzorczych

Otwierają się nowe możliwości dla rad nadzorczych – odbywanie „zdalnych” posiedzeń.

czytaj
31 marca 2020

Tarcza antykryzysowa a zasady działalności zarządów spółek

Ustawodawca dopuszcza pracę zarządów przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

czytaj
31 marca 2020

Tarcza antykryzysowa a uzyskanie zwolnień ze składek na ubezpieczenia

W ramach ustawy istnieje możliwość uzyskania zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i pokrewne.

czytaj
29 marca 2020

Tarcza antykryzysowa a organizacja zgromadzeń wspólników i walnych

Rząd w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej dokonał zmian w Kodeksie Spółek Handlowych.

czytaj
Nota Prawna Polityka prywatności © 2020 wszystkie prawa zastrzeżone