- Aktualności -

7 września 2020

Wygrana mec. M.Kopeć i M.Omelana przed Piłkarskim Sądem Polubownym

Kolejny sukces radcy prawnego Marty Kopeć na polu prawa sportowego. Tym razem przy wsparciu Mateusza Omelana, aplikanta adwokackiego z Działu Prawa Cywilnego i Postępowań Spornych wygrała sprawę przed Piłkarskim Sądem Polubownym.

Mec. Kopeć i Mateusz Omelan reprezentowali zawodowego piłkarza będącego w sporze ze swoim dawnym klubem piłkarskim. Piłkarz miał podpisaną z klubem umowę zlecenie i został wystawiony w rozgrywkach jako amator. Umowa nosiła znamiona kontraktu o profesjonalne uprawienia piłki nożnej. Zostało to potwierdzone w toczącej się wcześniej sprawie przed Izbą ds. rozwiązywania sporów sądowych PZPN. Szczegóły sprawy znajdziesz tutaj.

Wygrana przed Izbą pozwoliła piłkarzowi wystąpić z roszczeniem finansowym do klubu. Sprawa toczyła się przed Piłkarskim Sądem Polubownym. Piłkarski Sąd Polubowny w całości uwzględnił żądanie pozwu i zasądził na rzecz klienta zarówno kwotę wynikająca z niezapłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami, jak i koszty postępowania.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone