- KoronawirusALERT -

7 kwietnia 2020

Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości

Sądy powszechne, pomimo zaistniałej sytuacji funkcjonują i rozpoznają sprawy.

Wprowadziły jednak liczne ograniczenia co do przebiegu rozpraw sądowych oraz terminów. Zgodnie z wprowadzoną Ustawą, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczyna się lub zostaje zawieszony na ten okres, bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów.

Szczegóły: Alert Prawny KKZ z dnia 7 kwietnia 2020 r. - Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone