- KoronawirusALERT -

7 kwietnia 2020

Ulgi w opłacaniu składek bez ponoszenia opłaty prolongacyjnej

Każdy płatnik składek, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, może wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych bez poniesienia opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to składek za okres od 1 stycznia 2020 r.

Celem regulacji, jest umożliwienie opłacenia składek ZUS w późniejszym terminie lub na dogodniejszych warunkach. W odróżnieniu od zwolnienia ze składek, przewidzianego jedynie dla mikroprzedsiębiorców, składki nie zostają umorzone a jedynie odłożone w czasie.

Szczegóły: Alert Prawny KKZ z dnia 7 kwietnia 2020 r. - Ulgi w opłaceniu składek

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone