- KoronawirusALERT -

6 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa a okresowe badania lekarskie

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (od dnia 14 marca 2020 r.) pracodawca nie musi kierować swoich pracowników na okresowe badania lekarskie. Dotyczy to także badania lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Tym samym pracownicy, którzy powinni w czasie stanu zagrożenia epidemicznego wykonać te badania, są zwolnieni z tego obowiązku.  Jednak obowiązki te należy wykonać okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Szczegóły: Alert Prawny KKZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. - Okresowe badania lekarskie

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone