- Aktualności -

29 października 2019

Mecenas Zaborowski i Mecenas Chodkowski na konferencji “Pulsu Biznesu”

W dniach 17 – 18 października 2019 r., w Warszawie, w czasie organizowanej przez redakcję „Pulsu Biznesu” konferencji, swoim doświadczeniem i merytoryczną wiedzą dzieliło się dwóch adwokatów z kancelarii Kopeć Zaborowski – mecenas Maciej Zaborowski oraz mecenas Marcin Chodkowski. W konferencji udział wzięło 70 prezesów, członków zarządu, przewodniczących rad nadzorczych, prokurentów, dyrektorów i szefów działów firm.

Celem wydarzenia było przekazanie praktycznej wiedzy na temat odpowiedzialności członków zarządu oraz ukazanie zagrożeń i sposobów ich minimalizacji.

W czasie swojej prezentacji dotyczącej „Odpowiedzialności zarządu w kontekście projektu ustawy o podmiotach zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” adwokat Maciej Zaborowski odniósł się w tej kwestii do sytuacji na świecie, omówił również aktualny stan prawny w kontekście obowiązującej ustawy. Przedstawił też zmiany jakie będą miały miejsce po wejściu w życie projektu nowej ustawy oraz informacje kogo ustawa będzie dotyczyć i w jakim zakresie.

Adwokat Marcin Chodkowski, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, przedstawił temat niezwykle ważny dla kadry zarządzającej i budzący dużo emocji - „Odpowiedzialność karna członków zarządu”. W swojej prezentacji w sposób szczególny kładł nacisk na znaczenie świadomości prawno – karnej członków zarządu dla efektywnego prowadzenia biznesu. Bardzo szeroko omówił środki zapobiegawcze stosowane przez sądy i organy ścigania w sprawach gospodarczych. Na podstawie wybranych casusów poruszył temat orzekania kar i środków karnych wobec sprawców przestępstw gospodarczych oraz najskuteczniejsze formy minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród zaproszonych prelegentów byli też: Piotr Haiduk – Partner z Kancelarii M.Romanowski i Wspólnicy, Karolina Stawicka, Michał Zdyb z KR Group , dr Radosław Kwaśnicki z RKKW, Maciej Woźniak z Kancelarii Prawnej FILIPIAK BABICZ, Sylwia Kozłowska z Willis Towers Watson Polska oraz Ewa Jakubczyk – Cały z PKF Polska.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć pod linkiem: https://www.pb.pl/konferencje/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu-ab34ca87-b2b2-4ad3-b6dc-cf77ebe271e9

Mec. Marcin Chodkowski

Mec. Maciej Zaborowski

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone