- Aktualności -

24 października 2019

Kancelaria Kopeć & Zaborowski wyróżniona w Benchmark Litigation Europe 2020

2019 to zdecydowanie rok sukcesów Kancelarii Kopeć & Zaborowski. Zdobyliśmy kolejne wyróżnienie. Tym razem w międzynarodowym rankingu Benchmark Litigation Europe 2020. Ranking przedstawia kancelarie zdecydowanie wyróżniające się w obszarze sporów sądowych.

Do sukcesu naszej kancelarii w tym rankingu w sposób szczególny przysłużył się Dział Procesowy pod kierownictwem mecenasa Huberta Kubika i Partnera Zarządzającego mecenasa Macieja Zaborowskiego.

Ranking Benchmark Litigation prowadzony jest od 2008 roku z podziałem na rejony świata. W przygotowywaniu rankingu bierze się pod uwagę aktualne sprawy sporne realizowane przez daną kancelarię. W przypadku naszej kancelarii zdefiniowano cztery obszary sporów: własność intelektualna, technologia i telekomunikacja, prawo pracy i prawo karne. Dane do rankingu zbierane są na podstawie obszernych wywiadów ze stronami procesowymi, adwokatami bezpośrednio zaangażowanymi w rozwiązywanie sporów i ich klientami.

Więcej o rankingu przeczytać można na stronie: https://www.benchmarklitigation.com/firms/kopec-and-zaborowski/fimfbpto#/logon/2

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone