- Aktualności -

14 maja 2019

O nadchodzących zmianach prawnych na gruncie ustawy OPZ

W Warszawie odbyła się
dwudniowa konferencja
pod hasłem
„Eliminacja
ryzyka odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych”.
Prelekcję otwierającą
całą konferencję
wygłosił
Adw. Maciej Zaborowski,
Partner Zarządzający KKZ,
będący
współautorem
projektu ustawy
o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych (…).

Zakres tematyczny spotkania
oscylował przede wszystkim
wokół kwestii wdrożenia
efektywnego systemu
compliance,
formalnych i proceduralnych
zabezpieczeń przed
odpowiedzialnością karną,
efektywnych mechanizmów
zapobiegania nieprawidłowościom
oraz przeciwdziałania korupcji.

Do uczestnictwa w konferencji
zostali zaproszeni przedstawiciele
spółek prawa handlowego,
spółek handlowych z udziałem
Skarbu Państwa,
a także przedstawiciele
departamentów: compliance,
prawnych i zarządu
w polskich oddziałach
firm zagranicznych.

Wydarzenie zostało zorganizowane
przez MMC Polska.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2021 wszystkie prawa zastrzeżone