- Aktualności -

16 lutego 2024

Klientka KKZ przywrócona do pracy

Sąd przywrócił klientkę Kancelarii KKZ do pracy w spółce Skarbu Państwa (sektor mediów), która aktualnie przechodzi proces likwidacji. Dodatkowo, sąd zasądził klientce KKZ wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy oraz zwrot kosztów procesu. Cała sprawa trwała ponad 2,5 roku, odbyły się 22 rozprawy, a przesłuchano 14 świadków. Sąd w pełni poparł argumentację prawników KKZ i uznał, że wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę było niezasadne.

Klientce, zajmującej stanowisko menedżerskie, wypowiedziano umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, argumentując to m.in. naruszeniem wewnętrznych procedur obowiązujących u pracodawcy, naruszeniem przepisów BHP mającymi negatywne konsekwencje dla pracodawcy, zbyt niskim poziomem wykonania planu inwestycyjnego i opóźnieniem realizacji procesów inwestycyjnych, naruszeniem dobrego imienia i wizerunku pracodawcy w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, jak również brakiem umiejętności w zakresie komunikacji i zarządzania. 

W sprawie przewijał się wątek dyskryminacji ze względu na wiek – klientka została zwolniona po ponad 30 latach pracy – oraz fałszywych oskarżeń o mobbing.

Prawnikom KKZ udało się wykazać, że wskazane w wypowiedzeniu przyczyny nie są zasadne, a zostały wykreowane wyłącznie w celu wypowiedzenia powódce umowy o pracę. Powódka natomiast wykonywała swoja pracę nienagannie.

Sprawę prowadziła apl. adw. Karolina Sokołowska z Działu Prawa dla Biznesu przy wsparciu r.pr. Izabeli Dziubak-Napiórkowskiej, Szefa Praktyki Prawa Pracy. Serdeczne gratulacje dla obu pań.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content