- Aktualności -

6 lutego 2024

Klient z dozorem elektronicznym

Dział Prawa Karnego i Compliance osiągnął sukces w sprawie klienta KKZ, reprezentowanego przez adw. Katarzynę Targosz z Praktyki Przestępczości Kryminalnej i Narkotykowej. Klient kancelarii, mimo wcześniejszej odmowy, otrzymał od Sądu Okręgowego zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Klient, który nie uzyskał wcześniej zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, zwrócił się do naszej Kancelarii o pomoc. Klient był wcześniej wielokrotnie karany, co stanowiło główną przyczynę odrzucenia przez Sąd Okręgowy jego pierwotnego wniosku.

Adw. Katarzyna Targosz, sporządziła nowy wniosek, w którym szczegółowo przedstawiła wyjątkową sytuację klienta. Zarówno we wniosku, jak i na sali sądowej zwróciła uwagę na znaczące zmiany w życiu Klienta, możliwość jego resocjalizacji w warunkach dozoru elektronicznego oraz argumentowała, że sama uprzednia karalność nie może stanowić jedynego kryterium odmowy udzielenia zezwolenia.

Sąd Okręgowy, uwzględniając argumenty prawniczki, wyraził zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

W swoim postanowieniu Sąd podkreślił, że choć klient był wcześniej wielokrotnie karany, to jednak biorąc pod uwagę przedstawione przez kancelarię argumenty dotyczące zmiany życia klienta i jego właściwości osobiste, zdecydował się na uwzględnienie wniosku.

Gratulację dla adw. Katarzyny Targosz oraz wszystkich zaangażowanych w sprawę.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content