- Aktualności -

2 lutego 2024

Walka o prawo pierwokupu

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Płocku i dotyczyła stwierdzenia, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu było nieważne. Umowa przewidywała, że najemca miał prawo pierwokupu wynajmowanej nieruchomości - hotelu. Prawo to wygasło jednak wraz z wypowiedzeniem umowy przez wynajmującego z winy najemcy. Dlatego dla najemcy było istotne, aby obalić ważność wypowiedzenia umowy najmu. Nie tylko pozwoliłoby to na kontynuację działalności, ale także zagwarantowałoby prawo pierwokupu nieruchomości.

Wypowiedzeniem umowy było zaprzestanie płacenia czynszu, co argumentował najemca, odwołując się do zamknięcia branży hotelarskiej z powodu COVID-19 oraz kolejnych obostrzeń. Według niego, wynajmujący nie miał podstaw do wypowiedzenia umowy, a samo wypowiedzenie było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sąd I Instancji i II Instancji przyznał jednak rację klientowi KKZ, odrzucając powództwo i apelację najemcy, oraz zasądzając koszty zastępstwa procesowego na rzecz klienta.

Równocześnie w Sądzie Rejonowym w Gostyninie trwa postępowanie dotyczące ustalenia treści księgi wieczystej, a konkretnie wykreślenia prawa pierwokupu nieruchomości ustanowionego na rzecz najemcy z księgi wieczystej. Postępowanie to zostało zawieszone w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sprawy o ustalenie.

Gratulacje dla apl. adw. Karoliny Sokołowskiej oraz r.pr. Barbary Bentkowskiej, która wcześniej była zaangażowana w sprawę. Obie prawniczki są z Działu Prawa dla Biznesu w KKZ.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content