- Aktualności -

30 stycznia 2024

KKZ z sukcesem w obszarze prawa prasowego

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie oddalił powództwo o ochronę dóbr osobistych pisarza i publicysty w sprawie przeciwko wydawcy oraz znanej dziennikarce śledczej. Wspomniany pisarz pozwał klientów Kancelarii w związku z opublikowaniem artykułu prasowego, który krytycznie odnosił się do książki powoda.

Sąd Okręgowy w Warszawie już raz oddalił powództwo w powyższej sprawie, jednak wskutek apelacji powoda, sprawa musiała zostać jeszcze raz rozpoznana przez Sąd I instancji. Sąd Apelacyjny w Warszawie, uchylając pierwszy wyrok, nakazał Sądowi Okręgowemu prowadzenie postępowania dowodowego niemalże w całości od początku (w tym dowodu z licznych zeznań świadków). Mimo tak żmudnego postępowania, Sąd ponownie doszedł do tych samych wniosków i znów podzielił argumentację prawników Kancelarii w całości.

Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanego przez prawników Kancelarii wydawnictwa oraz dziennikarki, dziennikarz ma prawo realizować prawo do krytyki, nawet ostrej, jeżeli jest ona uzasadniona okolicznościami sprawy. W tym przypadku sporne wypowiedzi nie mogły być uznane za naruszające dobra osobiste, ponieważ dotyczyły dzieła (książki), a nie jej autora, co tym bardziej przemawiało za bezzasadnością powództwa. Tym samym Sąd potwierdził jedną z naczelnych zasad prawa prasowego, zgodnie z którą publikowanie ujemnych ocen dzieł naukowych lub artystycznych pozostaje pod ochroną prawa i stanowi jedną z gwarancji wolności słowa oraz prasy.

Wyrok w sprawie jest nieprawomocny.

W sprawę zaangażowany był adw. Jakub Jelitto oraz adw. Karolina Krężel. Serdeczne gratulacje.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content