- Aktualności -

9 stycznia 2024

Raportowanie ESG nie tylko dla spółek giełdowych

W styczniowym numerze „Forbes” znajdziecie Państwo ciekawą analizę przygotowaną przez r.pr. Joanną Chmielińską, Szefa Działu Prawa dla Biznesu, eksperta ds. ESG o zmianach  legislacyjnych i ich wpływie na działalność przedsiębiorców.

W artykule „Raportowanie ESG nie tylko dla spółek giełdowych” autorka zwróciła uwagę, że rok 2024 będzie pierwszym rokiem obrotowym, za który największe przedsiębiorstwa będę zobowiązane do sporządzania raportu na temat działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju w oparciu o nową dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju tzw. CSRD. Podkreśliła, że nawet jeśli na tę chwilę obowiązek raportowania części firm nie obejmuje (w 2025 r. będzie to już 3500 firm) to i tak, aby w sposób odpowiedzialny przygotować się do nowych zobowiązań, przedsiębiorcy powinni już teraz przyjrzeć się temu jakie obowiązki na nich spadną i odpowiednio się do nich przygotować.

Mecenas Chmielińska zwróciła również uwagę na nowe zobowiązania jakie wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. na wszystkich czynnych płatników VAT poprzez wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-faktur (tzw. KSeF). Nowy system umożliwiający wystawianie faktur drogą elektroniczną ma przede wszystkim gwarantować autentyczność pochodzenia każdej faktury. Dokumenty będzie można wystawiać za pomocą bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo wspomniała również o systemie e-Doręczeń, który już od 30 grudnia zeszłego roku nakłada obowiązek posiadania przez podmioty administracji publicznej adresów do doręczeń elektronicznych.

Wśród pozostałych zmian, jakie mogę mieć istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw rp.p. Joanna Chmielińska zwróciła również uwagę na ustawę, które weszła już w życie 31.08.2023 r. ułatwiającej przedsiębiorcom wykup na własność nieruchomości znajdujących się dotąd w użytkowaniu wieczystym.

Rok 2024 r. niewątpliwie będzie rokiem wielu zmian. W najbliższym czasie okaże się, czy Sejm nowej kadencji będzie kontynuował prace nad rządowym projektem ustaw w celu ulepszenia środowiska instytucjonalnego dla przedsiębiorców.

Artykuł „Raportowanie ESG nie tylko dla spółek giełdowych”

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2024 wszystkie prawa zastrzeżone
Skip to content