- Aktualności -

18 lipca 2022

Podziękowania za udział w pracach Komisji

Adw. Maciej Zaborowski, Partner Zarządzający oraz r.pr. Joanna Chmielińska, Szef Działu Prawa dla Biznesu w KKZ, na szczególne zaproszenie Ministerstwa Aktywów Państwowych wzięli udział w konferencji podsumowującej pracę Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Adw. Maciej Zaborowski był członkiem Zespołu ekspertów ds. zwiększenia efektywności Rad Nadzorczych, których działania skupiają się przede wszystkim na wypracowaniu rekomendacji w zakresie rozszerzenia zakresu uprawnień i obowiązków rad nadzorczych oraz ich członków.

Mec. J. Chmielińska brała udział w pracach Zespołu ds. prawa koncernowego powołanego w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiegow Ministerstwie Aktywów Państwowych, których celem było wypracowanie zasad regulacji funkcjonowania koncernów umownych oraz faktycznych. Więcej informacji tutaj.

Spotkanie odbyło się 13.07 br. i uczestniczyło w nim kierownictwo Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz inicjatorzy reformy.

Efektem prac Komisji był Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby podmiotów na rynku gospodarczym. Kształt obowiązującego przez ostatnie lata Kodeksu Spółek Handlowych daleki był realiów jakie obecnie w obrocie gospodarczym występują. Ustawa zmieniająca m.in. Kodeks spółek handlowych („Nowelizacja” oraz „KSH”) została ogłoszona w dniu 12 kwietnia 2022 r. Jej przepisy zaczną obowiązywać w październiku br.

Wierzymy, że takie inicjatywy i projekty są niezbędne, do tego aby prawo, nie tylko handlowe, stale się rozwijało i dostosowywało do panujących warunków.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone