- Aktualności -

10 lipca 2020

Podziękowania za pracę przy reformie k.s.h.

Eksperci, którzy byli zaproszenie do współpracy w ramach Zespołów eksperckich przy Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych zakończyli, trwające ponad trzy miesiące, prace nad projektami ustaw. Adw. Maciej Zaborowski, Partner Zarządzający KKZ oraz Joanna Czekaj, Szef Działu Prawa Dla Biznesu, otrzymali oficjalne podziękowania za zaangażowanie i czynny udział w pracach Komisji.

Mec. Maciej Zaborowskie był członkiem Zespołu ekspertów ds. zwiększenia efektywności Rad Nadzorczych, którego głównym zadaniem było wypracowanie rekomendacji oraz samego projektu nowelizacji w zakresie rozszerzenia zakresu uprawnień i obowiązków rad nadzorczych oraz ich członków, w tym w szczególności w zakresie roli rad nadzorczych spółek dominujących w obszarze nadzoru nad majątkiem grupy kapitałowej. Prace w ramach Zespołu zakończyły się finalizacją projektów dwóch ustaw: Ustawy o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Ustawy o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Adw. Joanna Czekaj brała za to czynny udział w pracach Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego, któremu przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Szumański. Rezultatem prac tego zespołu jest projekt Ustawy o zmianie Ustawy – Kodeks Spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/komisja-ds-reformy-nadzoru-wlascicielskiego-finalizuje-pierwsze-projekty-ustaw

Zdjęcie: bankier.pl

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone