- Aktualności -

13 lipca 2020

Kolejny artykuł Eweliny Kozłowskiej – Kowalczuk z obszaru prawa pracy.

Zapraszamy do lektury artykułu napisanego przez r.pr. Ewelinę Kozłowską – Kowalczuk z Działu Prawa dla Biznesu - „Praca zdalna w dobie koronawirusa. Regulacje zawarte w Tarczy Antykryzysowej 4.0.”, który ukazał się dzienniku „Rzeczpospolita.

W dobie panującej epidemii koronawirusa popularne stało się zagadnienie pracy zdalnej. Z uwagi na fakt, iż praca zdalna została uregulowana w sposób bardzo ogólny w Specustawie, od początku pracodawcy, ale także pracownicy i specjaliści zgłaszali postulaty związane z dookreśleniem zasad dotyczących świadczenia pracy zdalnej.

Do określenia zasad pracy zdalnej doszło dopiero w przepisach ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, czyli w tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0, która weszła w życie w dniu 24 czerwca 2020 r.

Artykuł: „Praca zdalna w dobie koronawirusa. Regulacje zawarte w Tarczy Antykryzysowej 4.0.”

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone