- Aktualności -

11 października 2021

Kolejna wygrana KKZ w dobrach osobistych

5 października 2021 r., na skutek zażalenia złożonego przez prawników Kancelarii Kopeć Zaborowski, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie uchylił swoją decyzję wydaną w postępowaniu zabezpieczającym, nakazującą znanemu dziennikarzowi, prezenterowi najpopularniejszego programu informacyjnego, usunięcie jego wpisu z portalu społecznościowego "Twitter". We wpisie tym dziennikarz skomentował bieżące wydarzenia dotyczące znanego adwokata i polityka, ten z kolei uznał "tweet" za naruszający jego dobra osobiste.

W zażaleniu na postanowienie prawnicy Kancelarii podnieśli argumentację wskazującą na to, że udzielone przez Sąd zabezpieczenie jest niewykonalne i zmierza wprost do zaspokojenia roszczenia. Jest to niedopuszczalne w postępowaniu zabezpieczającym, które ma co do zasady chronić interesy stron na czas trwania procesu. W razie zaś usunięcia "tweeta", nie byłoby możliwości późniejszego jego przywrócenia. W ocenie Kancelarii nie można również nakazywać dziennikarzom usuwania treści, w których wyrazili oni własną opinię dotyczących wydarzeń, jakie poruszyły opinię publiczną - podważałoby to bowiem rolę prasy w społeczeństwie.

Warto również dodać, że na skutek zażalenia złożonego przez prawników Kancelarii, Sąd uchylił także nadaną postanowieniu wcześniej klauzulę wykonalności, co tym samym uniemożliwia politykowi prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Postanowienie Sądu jest prawomocne.

Dziennikarza reprezentują: adw. Aleksandra Pyrak, adw. Maciej Zaborowski, adw. Hubert Kubik, apl. radc. Aneta Gutowska.

Więcej informacji na temat sprawy: https://www.tvp.info/56230273/roman-giertych-kontra-michal-adamczyk-sad-zdecydowal-prawomocnie-dziennikarz-tvp-nie-musi-usuwac-wpisu

Sygn. akt: III Cz 193/21

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone