- Aktualności -

13 maja 2020

Nowa struktura organizacyjna KKZ

Wzbogacenie Działu Obsługi Spółek i Transakcji w nowe praktyki oraz dynamiczny rozwój Praktyki Prawa Karnego, która została powołana zaledwie w marcu 2019 r., spowodowało potrzebę rewizji obszarów działalności Kancelarii Kopeć Zaborowski i przebudowanie jej struktury organizacyjnej.

Wspomniana wyżej, Praktyka Prawa Karnego od maja 2020 r. stała się Działem Prawa Karnego. Kierownictwo nad nim nadal będzie piastował dotychczasowy szef – adw. Marcin Chodkowski wraz z mecenasem Michałem Grodzki, jako wiceszefem. Zmiana ta podyktowana była, mającym miejsce w ostatnim czasie, wzrostem liczby współpracujących z KKZ prawników, ekspertów w obszarze prawa karnego i prawa karnego gospodarczego, a także coraz większej ilości, prowadzonych z sukcesem spraw z tego obszaru, jakie trafiały do kancelarii. Dział Prawa Karnego jest nie tylko najbardziej dynamicznie rozwijającym się działem w KKZ, ale również wśród innych kancelarii specjalizujących się w tym obszarze.

Zmian doczekał się również Dział Obsługi Spółek i Transakcji, którego nazwa, z racji coraz większej ilości spraw o różnorakim zakresie a także nowych praktyk, nie oddawała doświadczenia tego Zespołu. Obecna nazwa to Dział Prawa dla Biznesu. Obejmuje on swoim zasięgiem praktykę prawa pracy, umów gospodarczych, obrotu nieruchomościami i procesów inwestycyjnych, obsługi korporacyjnej i transakcji oraz sporów gospodarczych. Szefem Działu nadal pozostaje adw. Joanna Czekaj, która z sukcesem przewodzi mu od ponad 3 lat

Jak wspominaliśmy, Dział Prawa dla Biznesu (dotychczas Dział Obsługi Spółek i Transakcji) wzbogacił swoją ofertę usług o prawo finansowe i prawo nowych technologii. Obie te praktyki zostały wyodrębnione w ramach nowego Działu jako samodzielna Praktyka Prawa Finansowego i Nowych Technologii. Szefem Praktyki został mecenas Artur Granicki, który rozpoczął z nami współpracę na stałe w połowie maja.

Praktyka Prawa Finansowego i Nowych Technologii będzie się zajmować doradztwem w obszarze regulacji finansowych, transakcji VC/PE oraz transakcji finansowania za pośrednictwem instrumentów finansowych głównie przy projektach dotyczących FinTech, blockchain, AML oraz postępowań przed KNF. Dodatkowo w obszarze jej aktywności znajdzie się doradztwo i mentoring w dla akceletorów startupów. Ambicją jej nowego Szefa jest stworzenie działu, który będzie czynnie uczestniczył w rozwoju prawa nowych technologii i prawa finansowego poprzez aktywny udział w pracach legislacyjnych i współpracę z kluczowymi decydentami w tym obszarze.

Bez zmian nie obyło się również w dotychczasowym Dziale Procesowym. Z racji coraz szerszego zakresu realizowanych usług zmienił swoją nazwę na Dział Prawa Cywilnego i Postępowań Spornych. Na jego czele nadał stać będzie dotychczasowy szef - adw. Hubert Kubik, który w swojej praktyce zawodowej od lat z powodzeniem zajmuje się prowadzeniem postępowań cywilnych, głównie w obszarze prawa prasowego, dóbr osobistych i własności intelektualnej.

Mamy nadzieję, że nowa struktura przyczyni się do dalszego prężnego rozwoju naszej Kancelarii, przełoży się na efektywną współpracę z naszymi klientami i świadczenie usług najwyżej jakości, bo „Naszym standardem jest doskonałość”.

Zobacz: Nowa Struktura KKZ

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone