- KoronawirusALERT -

22 kwietnia 2020

Terminy zw. z zarządem sukcesyjnym i sukcesją

W wyniku wprowadzenia ogólnego zawieszania ustawowych terminów na dokonanie czynności w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, terminy związane z zarządem sukcesyjnym i sukcesją firm jednoosobowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu do czasu odwołania tego stanu.

Tarcza antykryzysowa 2.0 nie przewiduje osobnych, kompleksowych uregulowań dot. zarządu sukcesyjnego. Zastosowanie ma przepis zawieszający administracyjne terminy np. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru.

Szczegóły: Alert Prawny KKZ z dnia 20 kwietnia 2020 r. - Zarząd sukcesyjny i sukcesja.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone