- KoronawirusALERT -

7 kwietnia 2020

Przestój ekonomiczny a obowiązki po stronie pracodawcy

Pracodawca, który chce wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy, jest obowiązany do zawarcia porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w takim okresie.

  • Z kim zawiera się porozumienie?

  • Jakie informacje powinny znaleźć się w porozumieniu?

  • Jakie inne obowiązki ma pracodawca?

Szczegóły: Alert Prawny KKZ z dnia 7 kwietnia 2020 r. - Przestój ekonomiczny.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone