- KoronawirusALERT -

6 kwietnia 2020

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy

W ramach tarczy antykryzysowej, część pracodawców będzie mogła uzyskać trzymiesięczne dofinansowanie z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych do wynagrodzeń dla swoich pracowników, którzy zostali objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Sprawdź:

  • Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Kiedy można z niego skorzystać?

  • Jaka jest wysokość dofinansowania?

  • Jaka jest procedura jego uzyskania?

Szczegóły: Alert Prawny KKZ z dnia 3 kwietnia 2020 r. - Dofinansowanie do wynagrodzenia.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone