- Aktualności -

26 marca 2020

Artykuł r.pr. B. Kozyry w dzienniku „Rzeczpospolita”

W piątkowym dodatku „Firma” w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł r.pr. Barbary Kozyry „Zezwolenia odpadowe: czy stanowisko ministra klimatu pozwoli zażegnać kryzys”.

5 marca 2020 r. upłynął ostateczny termin na złożenie wniosków o zmianę posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Brak złożenia wniosku aktualizacyjnego w terminie, miał się wiązać z dotkliwymi konsekwencjami czyli wygaśnięciem pozwoleń zintegrowanych w zakresie gospodarowania odpadami. W praktyce oznacza to utratę uprawnień do prowadzenia działalności odpadowej, co więcej naraża przedsiębiorcę na znaczne koszty związane ze staraniem o nowe pozwolenie czy nałożenie kar.

Z treści przepisów znowelizowanej ustawy o odpadach wynika jasno, że jeśli przedsiębiorca w ustawowym terminie nie złożył kompletnego wniosku, to zezwolenie powinno wygasnąć. 24 lutego 2020 r. opublikowane zostały wyjaśnienia ministra klimatu wydane na podstawie art. 33 ustawy z 6 marca 2018 r. - prawo przedsiębiorców przyjmujące korzystną dla przedsiębiorców interpretację. Wnioski, które zostały złożone w terminie, ale zawierają braki formalne, będą mogły zostać uzupełnione w terminie wskazanym przez właściwy organ ochrony środowiska.

Całość artykuły dostępna tutaj - Artykuł „Zezwolenia odpadowe: czy stanowisko ministra klimatu pozwoli zażegnać kryzys”

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone