- Aktualności -

25 marca 2020

Artykuł A.Pajor w najnowszym kwartalniku „Biuletyn Konsultant”

W najnowszym numerze „Biuletyn Konsultant” (numer 54, 03/2020), kwartalnika wydawanego przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców ukazał się właśnie artykuł Aldony Pajor, aplikanta radcowskiego w Kancelarii Kopeć Zaborowski. Artykuł „Subklauzula 20.1 warunków kontraktowych FIDIC w polskim systemie prawnym” porusza zagadnienie skuteczności zawierania w umowach o robotach budowlanych subklauzuli 20.1 FIDC.

Jak twierdzi autorka „Nie można z góry przesądzić o skuteczności zawierania w umowach o roboty budowlane subklauzuli 20.1 FIDIC dotyczącej termin zgłaszania roszczeń, w szczególności gdy rygor wygaśnięcia roszczenia o dodatkową płatność lub o przedłużenie czasu na ukończenie robót, w razie niedochowania terminu 28 dni, zastrzeżony został wyłącznie dla jednej strony umowy.”

Całość artykułu dostępna tutaj -
https://sidir.pl/biuletyn/

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone