- Aktualności -

6 czerwca 2018

Ślubowanie Macieja Zaborowskiego na Sędziego Trybunału Stanu

Z dumą informujemy, że w dniu 5.06.2018 r.
Partner Zarządzający Kancelarii KKZ,
adwokat Maciej Zaborowski ślubował
przed Marszałkiem Sejmu RP w obecności
I Prezes Sądu Najwyższego, odpowiedzialne
wykonywanie obowiązków Sędziego
Trybunału Stanu
oraz stanie
na straży praworządności
organów władzy.

[easy-image-collage id=536]

Głównym zadaniem Trybunału Stanu
jest pociąganie do odpowiedzialności
najwyższych organów i urzędników
państwowych za naruszenie Konstytucji
lub ustawy, w związku z zajmowanym
stanowiskiem lub w zakresie
swojego urzędowania.

Przed Trybunałem Stanu jako konstytucyjnym
organem władzy sądowniczej w Polsce,
odpowiadają najwyższe władze: Prezydent RP,
Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu
wykonujący obowiązki Prezydenta RP,
Prezes Rady Ministrów i Członkowie
Rady Ministrów, Prezes NBP, Prezes NIK,
Członkowie KRRiT, Kierownicy ministerstw,
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych,
Posłowie i Senatorowie.

Przeczytaj więcej informacji na stronie
Trybunału Stanu.
http://trybunalstanu.pl/SitePages/Obecny%20skład.aspx

(źródło zdjęć:
Kancelaria Sejmu RP/ fotografie: Paweł Kula)

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone