- Dobra osobiste i prawo prasowe -

Zapewniamy profesjonalne wsparcie we wszystkich sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych, w tym z naruszeniem dobrego imienia, wizerunku, czci, prawa do prywatności, swobody postępowania według własnego sumienia. Naszymi klientami w tym zakresie są głównie przedstawiciele mediów, w tym redakcje prasowe i telewizyjne, a także znani artyści, biznesmeni i politycy.

Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii prawnych w Polsce, która od lat z sukcesem, potwierdzonym również nagrodami w wielu międzynarodowych i krajowych rankingach i konkursach prawnych (Media Law International (MLI), Benchmark Litigation Europe, The Lawyer, Ranking Kancelarii Rzeczpospolitej – podlinkowanie do konkretnych nagród na stronie nagrody), specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa prasowego oraz dóbr osobistych. Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte w trakcie licznych medialnych procesów dotyczących ochrony dóbr osobistych lub pozwów o nakazanie publikacji sprostowań.

Naszych klientów wspieramy w:

  • postępowaniach sądowych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w wyniku publikacji prasowych;
  • sprawach związanych z ochroną wizerunku osób fizycznych i firm;
  • przygotowaniu sprostowań i odpowiedzi na publikacje prasowe;
  • sprawach o zniesławienie i znieważenie zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i podczas procesów sądowych ;
  • doradztwie prawnym dotyczącym organizowanych konkursów i, festiwali;
  • przygotowaniu umów dotyczących promocji, sponsoringu, publikacji reklam, patronatu medialnego oraz konkursów prasowych ;
  • doradztwie dotyczącym prawnych aspektów reklamy i ochrony danych osobowych w mediach;
  • reprezentowaniu klientów w postępowaniach toczących się w tzw. trybie wyborczym;
  • dziennikarzom pomagamy w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej, w tym w sporządzaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przygotowaniu odwołań do samorządowego kolegium odwoławczego oraz przygotowaniu skarg na bezczynność organu administracji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku odmowy wydania decyzji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Współpracujemy również z mediami prywatnymi i publicznymi w zakresie kolaudacji materiałów prasowych, a także na etapie produkcji i postprodukcji materiałów audiowizualnych, zarówno w zakresie kwestii prawnych wynikających z ustawy Prawo prasowe, jak i w sprawach związanych z prawem autorskim.

Kluczowe projekty

Nasz zespół prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych jest do Twojej dyspozycji. Napisz do nas!

Liderzy

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone