- Aktualności -

27 lipca 2022

O prawach pokrzywdzonego w wypadku komunikacyjnym

Apl. Adw. Patrycja Patriak z Działu Prawa Karnego i Compliance w KKZ napisała artykuł „Prawa pokrzywdzonego w wypadku komunikacyjnym w ramach postępowania karnego”, który właśnie ukazał się na „Infor.pl”.

Wypadki komunikacyjne są czymś, czego żaden człowiek nie chce doświadczyć. Jednak pod wpływem różnych czynników, nierzadko się przytrafiają. Osoba, która ulega wypadkowi z punktu widzenia prawa karnego jest osobą pokrzywdzoną, która może dochodzić swoich roszczeń również w oparciu o Kodeks karny.

Autorka artykułu szczegółowo przedstawiła ten temat. Zaznaczyła, że wiele ofiar wypadków komunikacyjnych nie jest nawet świadomych jakie prawa im przysługują. Zazwyczaj dochodzą swoich roszczeń tylko w ramach postępowania cywilnego.

Apl. adw. Patrycja Patriak wyjaśniła przede wszystkim kogo uznaje się za osobę pokrzywdzoną, a także kiedy i na jakich warunkach taka osoba może stać się stroną wszczętego postępowania. Następnie omówiła jakie prawa i obowiązki przysługują mu w trakcie procesu, jakie wnioski może składać i czym mogą one skutkować.

Szczególną uwagę zwróciła na wniosek o orzeczenie przez Sąd naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wyjaśniła do kiedy pokrzywdzony może taki wniosek złożyć, a także jak w takiej sytuacji powinien zachować się Sąd.

To tylko niektóre z kwestii które poruszyła nasza autorka. Zainteresowanych zachęcamy to lektury.

Artykuł dostępny jest tutaj.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone