- Aktualności -

25 lutego 2022

Klient KKZ zawarł ugodę na ok. 22 mln zł

Klient KKZ, będący jednym z kluczowych dostawców sprzętu w branży obronnej, zawarł ze Skarbem Państwa ugodę, w wyniku której otrzymał zapłatę w wysokości prawie 22 mln zł. Ugoda przed mediatorem została zawarta w toku skomplikowanego procesu sądowego.

Adwokat Anna Nowicka-Osuch oraz radca prawny Joanna Chmielińska z Działu Prawa dla Biznesu doradzały Klientowi na każdym etapie postępowania oraz reprezentowały jego interesy zarówno przed sądem, jak i przed mediatorem.

Na zlecenie Klienta, Kancelaria przygotowała strategię procesową oraz wniosła do Sądu pozew wraz z pozostałymi pismami procesowymi. Działania procesowe wymagały drobiazgowej znajomości przepisów prawa, a także opanowania szczegółowej wiedzy technicznej. Kluczowe dla powodzenia sprawy było zrozumienie oraz staranne opisanie zagadnień branżowych, dotyczących dostarczonego przez Klienta specjalistycznego sprzętu, w celu skutecznego przedstawienia stanowiska Klienta. Mediacja została wszczęta z inicjatywy prawników KKZ, którzy zaproponowali Klientowi tę alternatywną metodę rozwiązania sporu.  

Prawnicy KKZ z powodzeniem prowadzili negocjacje w ramach mediacji w imieniu Klienta, co doprowadzało do zawarcia bardzo korzystnej ugody. Do osiągnięcia oczekiwanego przez Klienta efektu adw. Anna Nowicka-Osuch i r.pr. Joanna Chmielińska z Działu Prawa dla Biznesu musiały wykazać się umiejętnościami negocjacyjnymi na bardzo wysokim poziomie. Niezbędne było także przygotowanie odpowiedniej strategii negocjacyjnej, która umożliwiła zawarcie ugody na warunkach oczekiwanych przez Klienta, a jednocześnie satysfakcjonujących dla drugiej strony sporu.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone