- Aktualności -

14 stycznia 2022

Klient KKZ podpisuje kontrakt na ponad 170 mln zł

Klient KKZ, zaliczany do przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, będący liderem w swojej branży, podpisał ze Skarbem Państwa kontrakt na ponad 170 mln zł. Kontrakt dotyczy zaprojektowania, produkcji, dostawy oraz serwisu i wdrożenia wysoko zaawansowanego sprzętu z obszaru specjalistycznych nowych technologii.

Prawnicy z Działu Prawa dla Biznesu doradzali Klientowi w negocjacjach kontraktu, umowy konsorcjum, umowy licencyjnej oraz umowy sublicencyjnej. Szczególnym wyzwaniem było zabezpieczenie interesów Klienta w zakresie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej. Nie mniejszym wyzwaniem okazało się także wzmocnienie pozycji Klienta wobec pozostałych konsorcjantów poprzez zaproponowanie niestandardowych postanowień umowy konsorcjum.

Zespół prawników KKZ musiał wykazać się nie tylko wiedzą na polu merytorycznego wsparcia prawnego w zakresie sporządzenia i opiniowania umów. Kluczowe było także prowadzenie negocjacji z wykorzystaniem odpowiednio dobranych strategii negocjacyjnych tak, aby umożliwić zawarcie umów w kształcie najlepszym dla Klienta, przy jednoczesnym usatysfakcjonowaniu pozostałych stron umów.

Dzięki pomocy prawnej KKZ, ostatecznie możliwe stało się zawarcie umów, które negocjowane były od przeszło 3 lat. Realizacja zawartego kontraktu wpisuje się w wieloletnie plany rozwoju Klienta, a jednocześnie ma kluczowe znaczenie gospodarczo-obronne dla kraju. W skład zespołu obsługującego sprawę wchodzili: adwokat Anna Nowicka-Osuch, kierująca pracą zespołu, aplikant radcowski Paulina Gruszczyńska oraz aplikant adwokacki Jakub Majewski.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone