- Aktualności -

24 listopada 2021

Wygrana przed Sądem Najwyższym

W dniu 19 listopada 2021 roku Sąd Najwyższy uwzględnił kasację złożoną w imieniu naszego Klienta - uchylając tym samym prawomocny wyrok.

W efekcie wadliwego postępowania prowadzonego przed sądami niższych instancji nasz Klient został niesłusznie skazany na karę łączną w wymiarze czterech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za szereg czynów zabronionych związanych z  rzekomym obrotem znacznymi ilościami substancji odurzających, w tym m.in. ich wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz wprowadzanie do obrotu.

Sąd Najwyższy uznał, że wyrok Sądu II instancji był dotknięty szeregiem uchybień natury proceduralnej, odnoszących się w szczególności do kwestii braku należytego wyjaśnienia podstaw dla wyprowadzenia wniosków w zakresie istnienia znamion poszczególnych czynów zabronionych. W konsekwencji powyższego, sprawa ma zostać przekazana do ponownego rozpoznania, a orzeczona względem Klienta kara pozbawienia wolności nie będzie podlegała wykonaniu.

W niniejszej sprawie prawnicy z Działu Prawa Karnego KKZ reprezentowali Klienta przed Sądem Najwyższym we współpracy z obrońcą z zewnętrznej kancelarii. W sprawę bezpośrednio zaangażowani byli adwokat Monika Orczykowska z Działu Prawa Karnego KKZ oraz adwokat Maciej Zaborowski.

Sygnatura akt: V KK 492/20

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone