- Aktualności -

18 października 2021

Nasze artykuły w „Kwartalniku Prawo Budowlane”.

W najnowszym numerze „Kwartalnika Prawo Budowlane” (nr 10/2021) ukazały się dwa artykuły prawniczek - adw. Anny Nowickiej-Osuch oraz aplik. radc. Pauliny Gruszczyńskiej z Działu Prawa dla Biznesu Kancelarii Kopeć Zaborowski.

Pierwszy z nich, napisany przez adw. Annę Nowicką- Osuch, skupia się wokół tematu „Dochodzenia odszkodowania w związku z koniecznością wyboru kolejnego wykonawcy na skutek odstąpienia od umowy z pierwotnym wykonawcą”. Publikacja porusza kwestie odstąpienia i jego podstaw, podzielności świadczeń oraz odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy.

Autorka drugiego artykułu „Wpływ przepisów covidowych na realizację umowy o roboty budowlane, w szczególności analiza możliwości zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia” - apl. radc. Paulina Gruszczyńska, poddaje analizie wprowadzone dotychczas regulacje związane z Ustawą COVID-19, a także jakie przesłanki uzasadniają zmianę umowy oraz w jakim zakresie można takiej zmiany dokonać.

Artykuły do kupienia tutaj.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone