- Aktualności -

27 września 2021

Wygrana KKZ przeciwko spółdzielni mieszkaniowej

W dniu 15 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał wyrok w sprawie z powództwa reprezentowanego przez KKZ przedsiębiorcy przeciwko jednej z większych warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, która uporczywie uchylała się od spełnienia swoich zobowiązań finansowych.

KKZ podjął szereg możliwych działań zmierzających do uzyskania przez przedsiębiorcę swoich należności. Począwszy od pozasądowej próby rozwiązania sporu, przeprowadzenia negocjacji ugodowych, skończywszy na postępowaniu gospodarczym prawnicy KKZ doprowadzili do zasądzenia pełnej należności na rzecz swojego Klienta. Oprócz należności głównej na rzecz przedsiębiorcy zasądzono również rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty procesu.

Co do zasady wyrok w postępowaniu gospodarczym opiera się na dowodach z dokumentów zgromadzonych w sprawie. Niemniej jednak zaborczość spółdzielni mieszkaniowej (kwestionującej nawet własne dokumenty) doprowadziła do przyjęcia przez KKZ w tym postepowaniu nietypowej taktyki procesowej. Wyjątkowo w tym postępowaniu przesłuchano wielu świadków, którzy potwierdzili zgromadzone w sprawie dokumenty, co ostatecznie doprowadziło do wygrania sprawy przez przedsiębiorcę.  

Przedsiębiorcę reprezentował adw. Hubert Kubik oraz r.pr. Szymon Klimek.

Sygn. akt: IX GC 3064/19

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone