- Aktualności -

22 września 2021

Wygrana w sprawie o sprostowanie

16 września 2021 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił w całości apelację powoda – wydawcy jednej z największych komercyjnych stacji telewizyjnych, w sprawie o opublikowanie sprostowania prasowego, przeciwko pozwanemu – redaktorowi naczelnemu jednego z najpopularniejszych portali internetowych o tematyce społeczno-politycznej. Konsekwencją powyższego wyroku było uprawomocnienie się w całości wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2 lipca 2021 roku, w którym Sąd I instancji w całości oddalił powództwo wydawcy.

Prawnicy z Działu Cywilnego i Postępowań Spornych Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni zastępowali w tej sprawie pozwanego – redaktora naczelnego portalu internetowego.

Pozew o nakazanie redaktorowi naczelnemu opublikowania sprostowania został złożony przez wydawcę w związku z wcześniejszym opublikowaniem, na zarządzanym przez pozwanego portalu internetowym, materiału prasowego, zawierającego opinię naukową na temat filmu dokumentalnego, wyemitowanego w stacji telewizyjnej wydawanej przez powoda. Według wydawcy w opinii tej zawarto szereg nieprawdziwych informacji.

W toku procesu pozwany wskazywał, że sprostowanie, którego publikacji domagał się powód zawiera szereg wad merytorycznych i formalnych, polegających m.in. na: błędnym zaadresowaniu żądania sprostowania, istnieniu istotnych wątpliwości co do zachowania przez wydawcę ustawowego terminu na złożenie obligatoryjnego wniosku o opublikowanie sprostowania, przekroczeniu przez sprostowanie ustawowego limitu objętościowego, korygowaniu przez zawnioskowane sprostowanie treści o charakterze opinii zamiast faktów czy wprowadzaniu odbiorców sprostowania w błąd z uwagi na zawarcie w tym sprostowaniu komunikatów nieprawdziwych oraz wewnętrznie sprzecznych. 

Wydając oba ww. wyroki w tej – skomplikowanej i istotnej dla stosowania w praktyce przepisów prawa prasowego – sprawie, Sąd I i II instancji wielokrotnie powoływały się na stanowisko wyrażone w pismach procesowych pozwanego.

Redaktora naczelnego portalu internetowego reprezentował adw. Maciej Zaborowski, adw. Hubert Kubik oraz adw. Paweł Zieliński.

sygn. akt I instancji: I C 554/21

sygn. akt II instancji: I ACa 702/21

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone